Informujemy, że w dniach 17-18 lipca 2017 r. w Jaworznie będzie dyżurował
Mobilny Punkt Informacyjny
o funduszach europejskich.
Zapraszamy zainteresowane osoby możliwościami
pozyskania środków z UE do odwiedzenia
stoiska ekspertów 
17 lipca 2017 (poniedziałek) na Rynku,
18 lipca 2017 (wtorek) w Miejskiej Bibliotece Publicznej.
**
**

Jaworznicka Izba Gospodarcza prowadzi od miesiąca konkurs „Przedsiębiorcze Jaworzno”. Finał tegorocznej edycji planowany jest na listopad, poznamy wtedy najlepszych przedsiębiorców i firmy z terenu miasta. Wpływają już pierwsze wnioski. Zarząd JIG właśnie ogłosił skład kapituły konkursowej.

Laureaci zostaną wybrani w kategoriach: Jaworznicka Firma Roku, Jaworznicka Firma Społecznie Odpowiedzialna oraz Jaworznicki Przedsiębiorca. W kategoriach dla firm przewidziano dwie klasyfikacje: dla podmiotów zatrudniających do 50 pracowników oraz dla większych przedsiębiorstw.

27 czerwca 2017, Zarząd Izby ogłosił skład kapituły, która wybierze tegorocznych laureatów.
Znaleźli się w niej: Jerzy
Zamarlik, Wiesław Pieczonka, Mateusz Łętowski, Wiesław Głowacz, Stanisław Tokarski. Wojciech Saługa, Paweł Silbert.

- Nasz konkurs promuje ideę przedsiębiorczości, lokalne firmy i ich produkty. Zachęcam do składania wniosków, formularze dostępne są na naszej stronie internetowej. Oczywiście kapituła wybierze finalistów także spoza naszej Izby. Zależy nam na licznym udziale lokalnych podmiotów, na szerokiej promocji idei przedsiębiorczości – mówi Jerzy Zamarlik, Prezes Jaworznickiej Izby Gospodarczej.

Zgodnie z regulaminem konkursu – kandydatury można zgłaszać do połowy września. Następnie kapituła w każdej kategorii wyłoni finalistów. Te osoby i firmy będą prezentowane m.in. w lokalnych mediach do listopada, kiedy kapituła zbierze się ponownie, by wybrać laureatów. Statuetki dla najlepszych zostaną wręczone na uroczystej gali w listopadzie.

Projekt „Przedsiębiorcze Jaworzno” to kompleksowa inicjatywa JIG. Obok konkursu trwają również szkolenia dla przedsiębiorców oraz akcja promocyjna, propagująca ideę przedsiębiorczości oraz jej znaczenie dla miasta i mieszkańców.

Regulamin konkursu „Przedsiębiorcze Jaworzno” wraz z kartami udziału i ankietami dla zgłoszonych znajdują się na naszej stronie. Zakładka> Przedsiębiorcze Jaworzno > REGULAMIN


 

Uwaga
Członkowie Jaworznickiej Izby Gospodarczej
Informujemy, że
V Piknik Przedsiębiorców
 JIG
zaplanowany jest
6 września 2017 roku. (środa) o godz.16.oo

na Strzelnicy „HUBERTECH” w Jaworznie,
ul.Energetyków 2a

Tradycyjnie główną częścią imprezy będą zawody strzeleckie!!
O szczegółach będziemy informowali na bieżąco!!
Prosimy o zarezerwowanie terminu w kalendarzu zajęć!
BZ JIG


                 

PILNE - TERMIN
** 
TAURON Wydobycie organizuje dla obecnych i potencjalnych kontrahentów i dostawców  
„Dzień otwartych drzwi”.
 Spotkanie odbędzie się 05 lipca 2017 r., (środa)
w godzinach
od 10.30 do 14.30
w Park Hotel Diament w Katowicach, ul. Wita Stwosza 37.
Cykl spotkań dedykowany jest obecnym i potencjalnym dostawcom i kontrahentom TAURON Wydobycie SA.
Podczas spotkania przedstawione zostaną między innymi informacje
o planach zakupowych, platformie zakupowej Grupy Tauron i obowiązujących standardach.
W drugiej części spotkania uczestnicy zostaną zaproszeni do paneli dyskusyjnych z podziałem na kluczowe branże.
Firmy, Dostawcy i Wykonawcy. Zainteresowani udziałem w spotkaniu proszeni są
o zgłaszanie się na załączonym formularzu w terminie do
28.06.2017r na  adres mailowy:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 32 618 53 98
**
Prosimy o zgłoszenie maksymalnie dwóch przedstawicieli z jednej firmy.
Spotkanie w ramach Dni otwartych jest bezpłatne.
Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.
Udział w spotkaniu po przesłaniu formularza zgłoszeniowego zostanie potwierdzony przez Organizatora.
Parking bezpłatny - należy pobrać bilet i zarejestrować w recepcji.
Istnieje możliwość parkingu dla VIP- ów.
W celu zarezerwowania miejsca parkingowego proszę o przesłanie
informacji odnośnie nr rejestracyjnego. (ilość miejsc parkingowych dla VIPów ograniczona do 10).
**
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Dzień otwartych drzwi w TAURON Wydobycie SA dla kontrahentów i dostawców. 
Zgłaszam udział w spotkaniu pod nazwą „Dzień otwartych drzwi"
dla obecnych i potencjalnych kontrahent
ów i dostawców Spółki.
Termin: 05 lipca 2017 r. (środa)
Miejsce: Park Hotel Diament, Katowice, ul. Wita Stwosza 37

 

Imię i nazwisko uczestnika

Kontakt tel./e-mail

 

Nazwa firmy i adres firmy

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Uprzejmie prosimy o wskazanie tematyki lub zagadnień z zakresu zakupów,
dostaw i postępowań przetargowych, które są dla Państwa intersujące i z którymi chcieliby
Państwo zapoznać się podczas spotkania:


 

 

 

Członkowie

Jaworznickiej Izby Gospodarczej
**

Informujemy zainteresowanych członków Izby, że
dnia 27 czerwca 2017 roku
(wtorek) 
odbędzie się o godz.9.00
posiedzenie
Rady Miejskiej w Jaworznie.

Porządek obrad
oraz materiały sesyjne zamieszczone są pod adresem:

http://bip.jaworzno.pl/Article/get/id,31043.html
**


Przypominamy zainteresowanym
terminarz dyżurów w Biurze Zarządu Izby
do 3 lipca 2017 roku:

Lp

Termin:

Dyżurujący w godzinach

16.00 – 17.00:

Funkcja

1

10 kwietnia 2017

Jerzy ZAMARLIK

Prezes

2

8 maja 2017

Wiesław PIECZONKA

Wiceprezes

3

15 maja 2017

Mateusz ŁĘTOWSKI

Sekretarz

4

22 maja 2017

Wiesław GŁOWACZ

Skarbnik

5

29 maja 2017

Paweł BYRCZEK

Członek Zarządu

6

5 czerwca 2017

Paweł DROŻDZ

Członek Zarządu

7

12 czerwca 2017

Franciszek MATYSIK

Członek Zarządu

 

8

19 czerwca 2017

Jerzy ZAMARLIK

Prezes

9

26 czerwca 2017

Wiesław PIECZONKA

Wiceprezes

10

3 lipca 2017

Mateusz ŁĘTOWSKI

Sekretarz


Przerwa wakacyjna
11 4 września 2017 Wiesław GŁOWACZ Skarbnik
12 11 września 2-017 Paweł BYRCZEK Członek Zarządu
13 18 września 2017 Paweł DROŻDŻ Członek Zarządu

 

Uwaga
Członkowie Zarządu 
oraz KR

Jaworznickiej Izby Gospodarczej

Szanowni Państwo!

Informujemy, że Prezes Izby
Pan Jerzy ZAMARLIK
zarządził posiedzenie Zarządu JIG

na dzień 27 czerwca 2017 roku, (wtorek) 
na godz.16.30.

Miejsce obrad siedziba Izby w Hotelu „BROJAN”.

Materiały zostaną przekazane 26 06.2017.

Prosimy o zarezerwowanie terminu w kalendarzu zajęć.

Z pozdrowieniami

BZ JIG


Uwaga członkowie IZBY!
Od dnia 1 lipca 2017 roku zacznie obowiązywać nowa Uchwała Zarządu w spawie wpisowego i składek członkowskich. Poniżej pełny tekst Uchwały.
**

Uchwała nr 17.2017

Zarządu Jaworznickiej Izby Gospodarczej z dnia 23 maja 2017 roku

w sprawie: określenia wysokości opłaty wpisowej oraz wysokości składek członkowskich

 

Na podstawie § 13 ust. 1, pkt h, Statutu Jaworznickiej Izby Gospodarczej, uchwala się, co następuje:

§ 1

1.Ustala się - dla wszystkich podmiotów przyjmowanych do Jaworznickiej Izby Gospodarczej (dalej: Izba), stawkę jednorazowej opłaty wpisowej w wysokości minimalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych).

2.W przypadku prawomocnej odmowy przyjęcia podmiotu do Izby, opłata wpisowa uiszczona przy złożeniu deklaracji zostanie zwrócona w całości.

3.W przypadku ustania członkostwa w Izbie opłata wpisowa uiszczona przez podmiot nie podlega zwrotowi.

§ 2

1.Ustala się następującą wysokość składek miesięcznych dla podmiotów będących członkami Izby:

 

Wysokość składek miesięcznych dla podmiotów:

LP

Wielkość podmiotu:

Liczba zatrudnionych pracowników (stałych)

Stawka/miesiąc

1

Mikro

Jednoosobowa

15 zł

2-9

20 zł

2

Mały

10-29

30 zł

30-49

40 zł

3

Średni

 

50-100

70 zł

101-180

100 zł

181-250

120 zł

4

Duże

Powyżej 250

min. 200 zł, z zastrzeżeniem w § 2 ust. 2 i 3

 

2.Dla podmiotów – Dużych tj. zatrudniających powyżej 250 pracowników, wysokość składki zostanie indywidualnie ustalona z Zarządem Izby, przy czym miesięczna stawka składki nie może być niższa od kwoty 200,00 zł (słownie: dwieście złotych).

3.Dla podmiotów takich jak: stowarzyszenia, fundacje, izby gospodarcze, izby rzemieślnicze, fundusze, banki, kasy oszczędnościowo-kredytowe, towarzystwa ubezpieczeń, towarzystwa reasekuracji, instytuty, spółdzielnie, samorządy terytorialne wysokość składki zostanie indywidualnie ustalona z Zarządem Izby.

§ 3

1.Członkowie Izby mogą wpłacać składkę członkowską za dany miesiąc, kwartał, półrocze lub rok, w kwocie wyższej od stawek wyszczególnionych w niniejszej uchwale.

2.Zarząd Izby, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może na wniosek członka obniżyć, zawiesić bądź czasowo zwolnić członka z obowiązku wnoszenia składek członkowskich.

3.Członek Izby składając wniosek, o którym mowa w ust. 2 powyżej winien wskazać przyczyny uzasadniające zastosowanie ulgi oraz okres na jaki ulga ma być zastosowana.

4.W przypadku złożenia przez członka Izby wniosku o zawieszenia członkostwa, stosownie do treści § 16 ust. 10, Statutu Izby, członek Izby zwolniony jest z opłacania składek członkowskich, od kolejnego miesiąca po złożeniu wniosku.

5.W przypadku powstania zaległości w płatności składek przekraczającej okres sześciu  miesięcy, członek Izby zostanie poinformowany o konieczności uregulowania zaległości oraz o możliwości utraty członkostwa, stosownie do treści § 25 ust. 2, pkt b, Statutu.

6.W przypadku dalszego zalegania z opłaceniem składek za okres dłuższy niż dziewięć miesięcy, Zarząd Izby jest upoważniony do podjęcia uchwały o wykreśleniu danego członka z listy członków Izby.

7.Członek Izby wraz z oświadczeniem o rezygnacji z członkostwa w Jaworznickiej Izbie Gospodarczej zobowiązany jest uiścić w całości należne składki za okres do dnia wystąpienia z Izby. Zarząd Izby bądź inna upoważniona osoba może, na wniosek członka składającego oświadczenie o rezygnacji z członkostwa, umorzyć częściowo bądź w całości zaległe składki.

§ 4

1.Składka członkowska powinna być opłacana miesięcznie w terminie do 15 kolejnego miesiąca.

2.Członek Izby ma możliwość opłacenia składki członkowskiej z góry za kwartał, półrocze lub rok.

§ 5

1.Z dniem 30 czerwca 2017 roku, traci moc Uchwała Zarządu Jaworznickiej Izby Gospodarczej nr 15/2014, z dnia 3 grudnia 2014 roku, w sprawie wpisowego i składek członkowskich.

2.Członkowie, którzy opłacili składki z góry, wg zasad zapisanych w uchwale Zarządu nr 15/2014, z dnia 3 grudnia 2014 roku, za dane miesiące, kwartały, półrocze lub cały 2017 rok, przed dniem wskazanym w § 5 ust. 1 niniejszej uchwały, nie mają obowiązku dokonywać dodatkowych wpłat uzupełniających.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi i Skarbnikowi Jaworznickiej Izby Gospodarczej.

§ 7

Niniejsza uchwała wchodzi w życie od dnia 01 lipca 2017 roku.

 

Zarząd JIG:

(...) Podpisy


UWAGA
Członkowie
Jaworznickiej Izby Gospodarczej
oraz
Przedsiębiorcy Miasta Jaworzna!!!

SZANOWNI PAŃSTWO!
**

Jaworznicka Izba Gospodarcza zainaugurowała
konkurs „Przedsiębiorcze Jaworzno”.
Finał tegorocznej edycji planowany jest na listopad. Poznamy wtedy najlepszych przedsiębiorc
ów i firmy z terenu miasta.

Laureaci zostaną wybrani w kategoriach: Jaworznicka Firma Roku, Jaworznicka Firma Społecznie Odpowiedzialna oraz Jaworznicki Przedsiębiorca.
W obu kategoriach dla firm przewidziano dwie klasyfikacje: dla podmiot
ów zatrudniających do 50 pracowników oraz dla większych przedsiębiorstw.

- Konkurs ma promować ideę przedsiębiorczości, lokalne firmy i ich produkty. Chcemy wykreować modę na jaworznickie usługi i produkty. Oczywiście kapituła będzie wybierać finalistów także spoza naszej Izby. Zależy nam na licznym udziale lokalnych podmiotów, na szerokiej promocji idei przedsiębiorczości

Zgodnie z regulaminem konkursu – kandydatury można zgłaszać do połowy września. Następnie, wybrana do końca czerwca kapituła, w każdej kategorii wyłoni finalistów. Te osoby i firmy będą prezentowane m.in. w lokalnych mediach do listopada, kiedy kapituła zbierze się ponownie, by wybrać laureatów. Statuetki dla najlepszych zostaną wręczone w drugiej połowie listopada na uroczystej gali.

- Kandydatury, zgodnie z regulaminem, mogą zgłaszać zainteresowane firmy lub osoby, które postanowiły rekomendować wyróżniający się podmiot lub przedsiębiorcę. Każdy uczestnik, przed weryfikacją prowadzoną przez kapitułę, będzie musiał wypełnić szczegółowy kwestionariusz. Zależy nam, by wybór był bardzo obiektywny.

Projekt „Przedsiębiorcze Jaworzno” to kompleksowa inicjatywa JIG. Obok konkursu przewidziano również szkolenia dla przedsiębiorców oraz akcję promocyjną, propagującą ideę przedsiębiorczości oraz jej znaczenie dla miasta i mieszkańców. – Chcemy pokazać jaworznianom nasze firmy i ich produkty. Stworzymy m.in. specjalne oznaczenia, które podkreślą lokalność towarów i usług.

Komplet materiałów to jest Regulamin konkursu „Przedsiębiorcze Jaworzno” oraz Załączniki nr 1 do 5
w formacie DOC oraz PDF
do pobrania w zakładce > PRZEDSIĘBIORCZE Jaworzno.
**

Jerzy Zamarlik

Prezes

Jaworznickiej Izby Gospodarczej.
**
Relacja z WZ JIG z 16 maja 2017 pod adresem:
http://www.jaw.pl/2017/05/przedsiebiorcze-jaworzno/