UWAGA członkowie Izby 
I
nformujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
we współpracy z Polską Izbą Handlowo-Przemysłową we Francji
organizuje misję gospodarczą do Paryża, która odbędzie się
w dniach
25-27 października  2017 roku.

Francja jest jednym z głównych  partnerów handlowych Polski w Unii Europejskiej a przez wiele lat była również największym inwestorem zagranicznym w naszym kraju. Atuty francuskiej gospodarki, stanowiące jednocześnie perspektywiczne obszary współpracy w wymianie handlowej to m.in. szeroko rozumiany przemysł samochodowy, logistyka oraz bardzo dynamiczny sektor wysokich technologii produkcyjnych.

Misja będzie okazją do nawiązania relacji z partnerami gospodarczymi we Francji oraz bezpośredniej oceny możliwości biznesowych na tamtejszym rynku. W ramach wydarzenia planowane są spotkania biznesowe oraz wizyty studyjne dla zainteresowanych podmiotów. Organizatorzy zapewniają akwizycję francuskich partnerów zgodną z oczekiwaniami polskich podmiotów, usługi tłumaczeniowe, okolicznościowy poczęstunek.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy firmy z terenu Województwa Śląskiego prowadzące działalność w branży motoryzacyjnej  oraz obszarach zgodnych ze specjalizacjami wskazanymi w dokumencie Polityka rozwoju gospodarczego Województwa Śląskiego tj. Transport – spedycja – logistyka, Przemysł 4.0. 0.

Warunki udziału przedsiębiorstw w misji znajdują się w załączonym Regulaminie naboru przedsiębiorstw na misje i targi gospodarcze Województwa Śląskiego w 2017r.

W przypadku zainteresowania udziałem dokumenty należy przesłać  pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., albo przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do siedziby

Organizatora tj. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu,
ul. Ligonia 46,
40-037 Katowice
w terminie do
dnia 25 września 2017r.

Ogłoszenie przedsiębiorców zakwalifikowanych do udziału w misji nastąpi 
w terminie do 27 września  2017r.

Dodatkowe informacje o udziale w misji:

Aleksandra Samira-Gajny

tel. 32 77 40 067,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

Leszek Bochner

tel. 32 77 40 077,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

Więcej pod adresem:

http://www.invest-in-silesia.pl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=226&cntnt01returnid=18


Szanowni Państwo
Informujemy. że 12 września 2017 roku (wtorek)
w siedziba Izby - Hotel "BROJAN"
odbyło się posiedzenie ZARZĄDU Izby. 
**

UWAGA

Prezesi, Szefowie, Właściciele Firm 

**

Szanowni Państwo!

Przypominamy, że Jaworznicka Izba Gospodarcza ogłosiła konkurs „Przedsiębiorcze Jaworzno”.
Aktualnie trwa nabór wniosków.

W Konkursie można składać wnioski w 5 kategoriach:

1-Jaworznicka Firma Roku-2017 (do 50 pracowników);

2-Jaworznicka Firma Roku-2017  (powyżej 50 pracowników);

3-Jaworznicki Przedsiębiorca-2017 (nagroda dla menadżera);

4-Jaworznicka Firma Społecznie Odpowiedzialna-2017 (do 50 pracowników);

5-Jaworznicka Firma Społecznie Odpowiedzialna-2017 (powyżej 50 pracowników).

 **

Przypominamy jak należy przygotować i zgłaszać uczestnictwo w konkursie

Po zapoznaniu się z regulaminem (do pobrania Plik - 01- Regulamin Konkursu)

Firma - przedsiębiorstwo (do 50 pracowników lub powyżej 50 pracowników)

ubiegające się

o miano

Jaworznickiej Firmy Roku - 2017

wypełnia

Załącznik nr 1 (do pobrania  Plik 02 -Załącznik nr 1)

oraz ankietę

Załącznik nr 2. (do pobrania Plik 03 - Załącznik nr 2)

**

Firma - przedsiębiorstwo (do 50 pracowników lub powyżej 50 pracowników)

ubiegające się

o miano

Jaworznickiej Firmy Społecznie Odpowiedzialnej - 2017

wypełnia

Załącznik nr 1 (do pobrania Plik 02 -Załącznik nr 1)

oraz ankietę

Załącznik nr 2. (do pobrania Plik 03 - Załącznik nr 2)

**

Można zarekomendować „obcą”  FirmĘ – przedsiębiorstwo uznawaną za godną nagrodzenia

wówczas należy wypełnić

Załącznik nr 3 (do pobrania  Plik 04 - Załącznik nr 3)

a następnie przesłać-przekazać wypełniony wniosek

do Biura Zarządu Izby.

Biuro Zarządu Izby - już bez udziału rekomendującego

nawiąże kontakt z rekomendowaną firmę i za zgodą osoby uprawnionej

rekomendowanej Firmy

wypełni

Załącznik nr 1

oraz ankietę Załącznik nr 2.

**

Każdy możesz zarekomendować

JAWORZNICKIEGO PRZEDSIĘBIORCĘ (menadżera):

i wypełniając

Załącznik nr 4 (do pobrania  Plik 05 - Załącznik nr 4)

 oraz ankietę dla menadżera 

Załącznik nr 5. (do pobrania  Plik 06 - Załącznik nr 5)

**

Termin składania (przesyłania) wniosków do Biura Zarządu Izby

43-600 Jaworzno, ul.Padrewskiego 43, pokój nr 12
(lub na RECEPCJI Hotel „BROJAN”)
także na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

do 15 września 2017 roku.

BZ JIG

**

Do pobrania pliki w formacie DOC, do dalszego edytowania

w zakładce Przedsiębiorcze Jaworzno> Regulamin.
W tej zakładce jest dodatkowa "Instrukcja" wypełniania wniosków


 

 

Szanowni Państwo!
Informujemy, że dnia 6 września 2017 roku

na Strzelnicy „HUBERTECH” w Jaworznie, ul.Energetyków 2a, odbył się
V Piknik Przedsiębiorców JIG.
Piknik otworzył Prezes Izby - Jerzy ZAMARLIK
Uczestniczyło w nim ponad 30 osób, w tym Prezydent Miasta Jaworzna Paweł SILBERT
**

Tradycyjnie w trakcie pikniku przeprowadzane sĄ otwarte zawody strzeleckie.
(Pistolet sportowy, postawa stojąc, odległość 15 metrów, 10 strzałów + 3 próbne)

nagrodzona szóstka zawodników:
**

 I miejsce, puchar, dyplom, gadżet zdobył - Wiesław GŁOWACZ - Głowacz Sp. z o.o. Jaworzno
II miejsce, puchar, dyplom, gadżet zdobył - Andrzej WRÓBEL - Kancelaria Notarialna Katowice
III miejsce, puchar, dyplom, gadżet zdobył - Jerzy ZAMARLIK
- JagoPro Jaworzno
IV 
miejsce dyplom, gadżet zdobył - Aleksander BROSZEWSKI - PRB UNIBUD Jaworzno
miejsce dyplom, gadżet zdobył - Ryszard KOPIEC - INFINITUM Network świętochłowice
VI miejsca
, dyplom, gadżet zdobył - Kazimierz WALASIK - emeryt, były Prezes JIG.

**
Oto  najlepsza 20 z 25 strzelających.

Miejsce:

NAZWISKO IMIĘ

Zdobytych pkt

na 100 możliwych

I

GŁOWACZ Wiesław

88

II

WRÓBEL  Andrzej

88

III

ZAMARLIK  Jerzy

83

IV

BROSZEWSKI Aleksander

83

V

KOPIEC  Ryszard

81

VI

WALASIK  Kazimierz

80

VII

KONDZIOŁKA  Dominik

70

VIII

JAMRÓZ Łukasz

68

IX

MATYSIK  Franciszek

67

X

WALISZEWSKI  Jarosław

66

XI

SILBERT Paweł

63

XII

KRAUSE Ryszard

52

XIII

BRZEZIŃSKI  Maciej

50

XIV

ŁĘTOWSKI  Dariusz

50

XV

POLAK  Antoni

49

XVI

MATERLA Adrian

48

XVII

śWIĘTOSŁAWSKA Małgorzata

47

XVII

PORĘBSKI Krzysztof

46

XVIII

ŚWIĘTOSŁAWSKI  Jakub

44

XIX

URBAŃCZYK  Jakub

41

XX

JAMROZIK  Marcin

36

Na szczególne wyróżnienie zasłużyła Pani Małgorzata świĘtosławska szefowa Firmy BEST PEST z Jaworzna, która uzyskała najlepszy wynik pośród Pań. W strzelaniu uczestniczyły także Pani Teresa KONDOSZEK - Sklep Ogólnospożywczy i Pani Anna PORĘBSKA - BiuroLand.
**
Po zawodach odbyła się impreza towarzysząca
w Domku Myśliwskim Koła Łowieckiego "SŁONKA".
Catering zabezpieczyła Firma - MegaPizza z Jaworzna.
Sędziowali członkowie Klubu Strzeleckiego EXPERT LOK Jaworzno
 
na czele z Wiceprezesem Dariuszem Kuroniem. 
UWAGA Przedsiębiorcy!
**

Informujemy, że 31 sierpnia 2017 roku, (czwartek) na godz. 9.00, zwołana została

Sesja Rady Miejskiej w Jaworznie.

Miejsce obrad: Urząd Miejski, ul. Grunwaldzka 33.

Planowany porządek obrad:

1.     Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.

2.     Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Jaworznie.

3.     Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Jaworzna za pierwsze półrocze 2017 roku.

4.     Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2017 - 2027, w tym o przebiegu realizacji przyjętych przedsięwzięć za I półrocze 2017 roku.

5.     Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku.

6.     Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2017 roku.

7.     Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok miasta Jaworzna.

8.     Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2017 - 2027.

9.     Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających miastu Jaworzno lub jego jednostkom organizacyjnym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.

10.  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody, źródeł tych dochodów, ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

11.  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 2 im. Orła Białego z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi w Jaworznie w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworznie z siedzibą przy ul. Towarowej 61 w Jaworznie.

12.  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Jaworznie z siedzibą przy ul. Karola Olszewskiego 76 w Jaworznie.

13.  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 11 w Jaworznie z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 61 w Jaworznie.

14.  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 12 w Jaworznie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Jaworznie z siedzibą przy ul. Chropaczówka 101 w Jaworznie.

15.  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 13 w Jaworznie z siedzibą przy ul. Urzędniczej 11 w Jaworznie.

16.  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 17 im. Polskich Noblistów w Jaworznie z siedzibą przy ul. Starowiejskiej 15 w Jaworznie.

17.  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 21 im, Kazimierza Wielkiego w Jaworznie z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 30 w Jaworznie.

18.  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej dla Dorosłych w Jaworznie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie z siedzibą przy ul. Inwalidów Wojennych 16 w Jaworznie.

19.  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wskazania imienia Szkoły Podstawowej nr 8 w Jaworznie z siedzibą przy ul. Spółdzielczej 9 w Jaworznie.

20.  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie częściowej zmiany uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej i organizacyjno - administracyjnej dla oświatowych jednostek budżetowych Gminy Miasta Jaworzna.

21.  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, placówkom oświatowym oraz szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, a także publicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, placówkom oświatowym i szkołom prowadzonym na terenie Jaworzna przez podmioty inne niż Gmina Miasta Jaworzna oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonych dotacji.

22.  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przejęcia mienia, należności i zobowiązań oraz dokumentacji szkolnej w związku z dostosowaniem sieci szkól do nowego ustroju szkolnego.

23.  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.

24.  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany nazw ulic w Jaworznie.

25.  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Vctoria" w Jaworznie.

26.  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie prawa własności nieruchomości gminnej położonej przy ul. Poniatowskiego, zabudowanej boiskiem sportowym.

27.  Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.

28.  Interpelacje, wolne wnioski i informacje radnych.

29.  Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach mieszkańców.

      **

 Materiały na posiedzenie sesji Rady Miejskiej w Jaworznie zamieszczone są pod adresem:
http://bip.jaworzno.pl/Article/get/id,31407.html

 **


 

Szanowni Państwo!

Przypominamy, że wzorem lat ubiegłych, 

w XXII Międzynarodowym Biegu Ulicznym 15 km,
zaplanowanym

na dzień 26 sierpnia 2017 roku, (sobota) zorganizowana zostanie

dodatkowa kategoria biegowa „Przedsiębiorca Miasta Jaworzna

a najlepsi zawodnicy - przedsiębiorcy I szEfowie firm zamieszkujący na terenie Miasta Jaworzna,

prowadzący działalność gospodarczą,
zostaną uhonorowani

Pucharem Prezesa Jaworznickiej Izby Gospodarczej.
Do wypełnienia będzie dodatkowa - specjalna karta.
**

 

UWAGA
Członkowie Zarządu i KR Izby
Szanowni Państwo
Informujemy, że kolejne posiedzenie ZARZĄDU Izby
zaplanowane jest na dzień 12 września 2017 roku
na godzinę 16.30.
Miejsce obrad: siedziba Izby - Hotel "BROJAN".
**
Prosimy o zarezerwowanie terminu w kalendarzu zajęć!

**

odbędą się

28 sierpnia 2017 roku
od godziny 12:00
(poniedziałek)

na Plantach

obok CH „Galena

w Jaworznie,
przy ul. Grunwaldzkiej 52

**

W programie między innymi:

Strefa Zdrowia:

·    spirobus, kardiobus, osteobus,

·    porady lekarzy specjalistów i fizjoterapeutów

·    porady dietetyka

·    promocja Koperty Życia,

·    i Paszportu Zdrowia Seniora

Strefa Aktywności:

·    zurnba, pilates, warsztaty z estetyki ruchu

·    nordic walking

·    ćwiczenia z gwiazdą sportu

Strefa Relaksu:

·    masaże relaksacyjne. metamorfozy

·    warsztaty artystyczne

·    degustacja Śląskich Smaków

Dodatkowe Atrakcje:

·    Zespół Pieśni i Tańca "ŚLĄSK

·    Teresa WERNER 

konkursy z nagrodami i inne niespodzianki.

**

 

Uwaga
Członkowie Zarządu i KR
Jaworznickiej Izby Gospodarczej!
Szanowni Państwo!
Przypominamy, że kolejne posiedzenie Zarządu Izby zaplanowane jest na dzień
22 sierpnia 2017 roku, godz.16.30 (wtorek)
Miejsce: siedziba Izby - Hotel "BROJAN".

UWAGA - TERMIN

Członkowie

Jaworznickiej Izby Gospodarczej
i Przedsiębiorcy Miasta Jaworzna
**

Informujemy, że Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej 
Urzędu Miejskiego w Jaworznie
organizuje Konsultacje z ekspertem Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Katowicach
dla osób zainteresowanych pozyskaniem środków z funduszy europejskich.

Konsultacje odbędą się 7 sierpnia 2017 roku,
od godz. 09:00 do 13:00
w budynku Urzędu Miejskiego
Pl. Górników 5
II piętro, sala konferencyjna.

Zapisy na spotkanie przyjmuje Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej,
tel. kontaktowy:
32 - 61 81 712 lub e-mail na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.