Ramowy plan pobytu w dniach 16-18.03.2018
**
Miejsce zakwaterowania:
KOMPLEKS ZAGROŃ
ISTEBNA Zaolzie 1588
43-470 Istebna
**
16.03.2018 (piątek)
Od 16:00 Zakwaterowanie
18:00-1:00 Uroczysta Kolacja-Mała Sala Restauracyjna.
**
17.03.2018 (sobota)
8:00-10:00 śniadanie.
16:00 Obiadokolacja
**
18.03.2018 (niedziela)
8:00-10:00 śniadanie
Do 11:00 wykwaterowanie.
**
Dojazd we własnym zakresie.
**
Lista uczestników zamknięta.
Informacje:
tel 662 117 536
Antoni POLAK
**


Przedsiębiorcy zrzeszeni w Jaworznickiej Izbie Gospodarczej spotkali się po raz pierwszy w 2018 roku na biznesowym spotkaniu pod nazwą „Kolacja w Izbie” w Hotelu „Pańska Góra” w Jaworznie.
Uczestnicy spotkania wysłuchali kilku ciekawych wystąpień.
Pierwsze z nich to prezentacja posła na Sejm RP - Dariusza STARZYCKIEGO, na temat zmian prawnych mających ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej.
Następnie przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy zaprezentowali zmiany w sposobie zatrudniania cudzoziemców.
Specjalista do spraw bezpieczeństwa informacji Przemysław BAŃKO z firmy MULTIKOM przedstawił zagadnienia związane z wprowadzaniem przepisów RODO. Multikom, członek Jaworznickiej Izby Gospodarczej pomaga i doradza we wdrażaniu polityki zarządzania danymi osobowymi w firmie.
(Informacje: tel. +48 602-776-403, Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
Sponsor spotkania Bank PKO BP, przedstawiał nowe oferty leasingowe dla przedsiębiorców. Oferta pokazała, że nowoczesny leasing nie musi być drogi. Zostały zaprezentowane ciekawe rozwiązania związane z długoterminowym wynajmem samochodów.
(Informacje: https://www.pkoleasing.pl/ )
Na zakończenie swoją sylwetkę przedstawił członek Izby, Stanisław BIGAJ, piekarz z Os. Długoszyn, który został uhonorowany tytułem “Zasłużony dla miasta Jaworzna“.
**
Patrz zdjęcia i relacja z Kolacji w Izbie pod adresem: 
http://www.jaw.pl/2018/02/jaworznicka-izba-gospodarcza-kolejne-spotkanie-biznesowe/

*
*

Członkowie
Jaworznickiej Izby Gospodarczej
Szanowni Państwo
**
Zarząd JIG - jak co roku,
organizuje
w dniach 16-18 marca 2018 roku, (piątek - niedziela)
wyjazd na narty do stacji narciarskiej
KOMPLEKS ZAGROŃ w ISTEBNEJ
(hotel,wyciąg narciarski, aqua park)
Oferta obejmuje noclegi, wyżywienie w tym uroczystą kolację,
nieograniczony wstęp na baseny i do sauny
oraz zniżkę na karnety narciarskie.
Całkowity koszt na osobę to 370 zł
z ubezpieczeniem zbiorowym.
Zgłoszenia prosimy kierować pod nr tel.
662 117 536
Antoni POLAK
Pobyt rozpoczyna się uroczystą kolacją, a kończy śniadaniem.
Obiekt gotowy będzie na przyjęcie gości od godziny.13.oo
Dojazd we własnym zakresie.
Ilość miejsc ograniczona.
Zarząd JIG
**


Kolejne już ósme spotkanie przedsiębiorców z Jaworzna już 12 grudnia go godzinie 17:30. 

Tym razem w klimacie świątecznym w Hotelu Brojan spotkamy się z przedstawicielami firmy TAURON Dystrybucja i dowiemy się więcej na temat możliwości przyłączeniowych do sieci.


Przewidziana jest również prelekcja naszego sponsora - przedstawicieli banku PKO BP, która dotyczyć będzie możliwości pozyskania finansowania.Koszt uczestnictwa to 40 zł płatny na miejscu.
Potwierdzenia obecności telefonicznie – 601 750 128
lub mejlowo – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Od kilkunastu lat władze Jaworzna angażują się w tworzenie atrakcyjnych warunków do prowadzenia biznesu zarówno dla lokalnych przedsiębiorców jak i potencjalnych inwestorów. Przebudowa układu komunikacyjnego, tworzenie i uzbrajanie w niezbędną infrastrukturę przestrzeni do prowadzenia działalności gospodarczej oraz obowiązujący w mieście pakiet zwolnień z podatku od nieruchomości dla inwestujących w Jaworznie – to tylko niektóre z działań podejmowane na rzecz przedsiębiorców.

 

Aktualna oferta terenów inwestycyjnych obejmuje działki zlokalizowane w: Strefie „Przemysłowa II”, w której zlokalizowanych jest 12 działek o powierzchni od 2 tys. mkw do 10 tys mkw. Wolne tereny pod inwestycje znajdują się również w południowej części miasta, w dzielnicy Jeleń tj. w Gminnej Strefie Aktywności Gospodarczej (działki o pow. 2,8 ha i 4,1 ha) oraz Jaworznickim Parku Przemysłowym (działka o pow. 5,9 ha), które bezpośrednio sąsiadują z autostradą A4.

Nieruchomości gruntowe są objęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego z możliwością zabudowy usługowej oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Działki są własnością Miasta, mają uregulowany stan prawny i posiadają księgi wieczyste. Sprzedaż odbywa się w drodze ustnych przetargów nieograniczonych.

 

W Jaworznie, przedsiębiorcy mogą skorzystać ze zwolnień podatkowych. Wszystko dzięki funkcjonującemu w mieście pakietowi ulg w ramach pomocy de minimis i regionalnej pomocy inwestycyjnej. Podjęte uchwały to efekt współpracy pomiędzy Gminą a Jaworznicką Izbą Gospodarczą. Zwolnienia z podatku od nieruchomości skierowane są zarówno do nowych podmiotów gospodarczych, jak również tych, które już funkcjonują na terenie naszego miasta.

Obowiązujące ulgi przewidują zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na utworzenie nowych miejsc pracy na terenie Jaworzna. Przedmiotem zwolnienia z podatku od nieruchomości są grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, będące w posiadaniu przedsiębiorców, którzy utworzą nowe miejsca pracy na terenie naszego miasta . Maksymalny okres zwolnienia z podatku może sięgać 24 miesięcy, zaś jego wysokość jest pochodną kosztu związanego z  wypłaconym wynagrodzenia nowo zatrudnionych osób.


Dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców będących po raz pierwszy podatnikami podatku od nieruchomości istnieje możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, zajętych na potrzeby działalności gospodarczej na okres jednego roku. Kolejna uchwała dotyczy zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej. Przepisy zakładają zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Uzyskanie prawa do maksymalnie trzyletniego zwolnienia z podatku od nieruchomości obwarowane jest poniesieniem określonych nakładów inwestycyjnych na tzw. "inwestycję początkową" lub utworzeniem nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją oraz spełnieniem pozostałych kryteriów przedmiotowych i podmiotowych określonych w przepisach.

W ramach współpracy z organizacjami okołobiznesowymi (stowarzyszeniami, izbami gospodarczymi, itp.) w Urzędzie Miejskim w Jaworznie powołany jest Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej – Referat Rozwoju i Obsługi Inwestorów. Do jego zadań należy m.in. promocja potencjału inwestycyjno-gospodarczego miasta, udzielanie informacji przedsiębiorcom oraz potencjalnym inwestorom w zakresie polityki inwestycyjnej miasta, obowiązującego prawa lokalnego oraz podstawowych uwarunkowań prawnych dotyczących realizacji inwestycji, promocja przedsiębiorczości czy udzielanie informacji w zakresie aktualnej oferty terenów inwestycyjnych przeznaczonych do sprzedaży.Wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców i inwestorów ofertą terenów inwestycyjnych zapraszamy do kontaktów z Referatem Rozwoju i Obsługi Inwestorów. Kontaktować się można z nami: osobiście, w siedzibie Urzędu Miejskiego przy Placu Górników 5, telefonicznie pod numerem 32 6181 712 lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Uwaga Jaworzniccy Przedsiębiorcy zainteresowani uczestnictwem w Świątecznym Jarmarku organizowanym na Rynku w Jaworznie.


**

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, że 13 listopada 2017 roku (poniedziałek) w Katowicach przy ul. Ligonia 46
w Sali Sejmu Śląskiego odbędzie się
Regionalne seminarium informacyjne nt. Europejskiej Współpracy Terytorialnej w województwie śląskim
.

Wydarzenie to ma na celu upowszechnienie wiedzy o programach EWT/Interreg dostępnych dla wnioskodawców z naszego regionu i możliwościach uzyskania dofinansowania w zakresie współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju i wspólnych sekretariatów. Podczas seminarium będzie można zapoznać się m.in. z wytycznymi dotyczącymi trwających naborów w programach Interreg: Europa Środkowa i Region Morza Bałtyckiego – jest to o tyle istotne, że może to być już ostatnia szansa na uzyskanie wsparcia z tych programów w bieżącej perspektywie. Ważną częścią spotkania będzie zaprezentowanie doświadczeń śląskich beneficjentów w realizacji projektów Interreg 2014-2020.

Zainteresowani uczestnictwem proszeni są o wypełnienie formularza rejestracyjnego.
Więcej informacji o wydarzeniu znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: https://ewt.slaskie.pl/czytaj/seminariumEWT
**

Informację przekazała do JIG

Dorota Przyłucka

Główny Specjalista

Referat Europejskiej Współpracy Terytorialnej  

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Wydział Rozwoju Regionalnego

Adres siedziby: ul. Plebiscytowa 36, 40-041 Katowice

Adres korespondencyjny: ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

Tel. +48 32 77 99 258

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ewt.slaskie.pl
**


Uwaga członkowie
Kapituły
Konkursu "Przedsiębiorcze Jaworzno".
Informujemy, że dnia 21 listopada 2017 roku, o godz.16.30
odbędzie się posiedzenie Kapituły
Konkursu "Przedsiębiorcze Jaworzno".
Miejsce obrad: Hotel "BROJAN" w Jaworznie, ul. Paderewskiego 43.
BZ JIG
**

PROJEKT

ORGANIZATOR

PATRONAT

SPONSOR

DOFINANSOWANIE


z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego


PILNE - TERMIN

**

UWAGA Członkowie Zarządu i KR

Jaworznickiej Izby Gospodarczej

**

Szanowni Państwo

Zapraszam wszystkich członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Izby

na spotkanie z Prezydentem Miasta Jaworzna, w sprawie podatków na rok kalendarzowy 2018.

Spotkanie  odbędzie się dnia 15 listopada 2017 roku, o godz. 14.oo

w Urzędzie Miejskim w Jaworznie, ul.Grunwaldzka 33.

Prezes Izby

Jerzy ZAMARLIK

**