Krótko o informatorze

Jaworznicka Izba Gospodarcza była inicjatorem i aktywnym uczestnikiem procesu przygotowania przez Prezydenta Miasta, przepisów zwalniających lokalnych przedsiębiorców z podatku od nieruchomości przeznaczonych pod działalność gospodarczą.

Szczegółowe rozwiązania,  w tym warunki jakie musi spełnić przedsiębiorca by skorzystać ze zwolnień, zostały zawarte w trzech Uchwałach Rady Miejskiej. 

Ich źródłem  stały się Unijne przepisy o pomocy regionalnej i pomocy de minimis.

Oba te terminy oraz inne ważne określenia zostały wyjaśnione w  załączonym Informatorze. Na podstawie zatem uchwał przyjętych przez naszą Gminę, ze zwolnień z podatku od nieruchomości przeznaczonych pod działalność gospodarczą  będą mogli skorzystać:

- przedsiębiorcy, którzy na terenie miasta zrealizowali inwestycję początkową, 

- przedsiębiorcy, którzy w ramach inwestycji początkowej utworzyli miejsca Pracy,

- przedsiębiorcy, którzy w ramach prowadzonej działalności utworzą nowe miejsca pracy,

- mikro i mali przedsiębiorcy, którzy po raz pierwszy na terenie Jaworzna stali się podatnikami podatku od nieruchomości.

Oprócz przepisów lokalnych, gwarantujących zwolnienia z podatku od nieruchomości niniejszy Informator omawia również możliwości uzyskania pomocy publicznej przez przedsiębiorcę w spłacie zobowiązań podatkowych wobec Gminy i Państwa na podstawie Ustawy Ordynacja Podatkowa.

Informator wskazuje też rozwiązania pomocowe dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne bądź sami prowadzą działalność gospodarczą i posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Zarząd Izby uważa, że informator przyczyni się do pełniejszego zrozumienia i szerszego stosowania przepisów o pomocy publicznej w naszym mieście.

 

PREZES 

Jaworznickiej Izby  Gospodarczej

 (…)

mgr inż. Jerzy  ZAMARLIK
**
Pełna treść INFORMATORA z załącznikami do pobrania > poniżej!

**
Krótka historia uchwalenia przez Radę Miejską w Jaworznie uchwał w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości!

 

W 2015 r. w Zespole Obszarowym nr 1 rozpoczęto prace nad wieloczęściowym materiałem przygotowanym i przedłożonym władzom miasta Jaworzna przez Jaworznicką Izbę Gospodarczą, który w sposób komplementarny ujmował rodzaje, formy oraz warunki pomocy przedsiębiorcom, w oparciu o przepisy Unii Europejskiej, przepisy Państwa Polskiego oraz własne Gminy. Były to wstępne projekty uchwał, które po ostatecznym dopracowaniu miały być przedłożone przez Prezydenta Miasta Jaworzna pod obrady Rady Miejskiej. Projekty uchwał proponowały sposoby uzyskania pomocy, w tym zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach tzw. Regionalnego Programu Wsparcia, jak również w oparciu o własne rozwiązania zgłaszane przez Jaworznicką Izbę Gospodarczą. Program zawierał również katalog ulg na jakie w szczególnych przypadkach mógł liczyć przedsiębiorca w spłacie zobowiązań podatkowych wobec Gminy lub Skarbu Państwa w oparciu o ustawę Ordynacja Podatkowa oraz uwzględnia ten rodzaj pomocy, po który sięgnąć można we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy
i PFRON.

Prace Zespołu nad przedłożonymi materiałami trwały do sierpnia 2016 roku, kiedy to ostatecznie Zespół Obszarowy Nr 1 ds. działań związanych z rozwojem lokalnej przedsiębiorczości i lokalnego prawa, zakończył i zatwierdził trzy projekty uchwał dotyczące zwolnień od podatku od nieruchomości:

1.Zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na utworzenie nowych miejsc pracy;

2.Zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy     inwestycyjnej;

3.Zwolnienia w ramach pomocy de minimis z podatku od nieruchomości dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców będących po raz pierwszy podatnikami podatku od nieruchomości.

Tym samym Zespół Obszarowy nr 1 ds. rekomendował powyższe uchwały Prezydentowi Miasta Jaworzna do przedłożenia Radzie Miejskiej w Jaworznie, jako pakiet działań wspierających rozwój lokalnej przedsiębiorczości oraz zachętę do tworzenia nowych miejsc pracy poprzez aktywizację małych i średnich przedsiębiorstw.

Uczestnikami prac w  Zespole Obszarowym nr 1 byli, ze strony Izby ówczesny Wiceprezes JIG Pan Antoni Polak oraz członkowie Zarządu Pan Wiesław Pieczonka i Pan Paweł Dróżdż a ze strony Urzędu Miejskiego Pełnomocnik Prezydenta Miasta Jaworzna ds. Rozwoju Pan Krzysztof Ciemniewski, Naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego Pani Magdalena Mistarz oraz Naczelnik Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Pani Anna Mocała-Kalina. W pracach Zespołu uczestniczyły także Panie Krystyna Kotulska, Magdalena Kasprzyk oraz Marta Gębka.

30 sierpnia 2016 roku, Rada Miejska w Jaworznie rozpatrzyła i przyjęła trzy uchwały:

1. Uchwałę Nr XX/305/2016 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na utworzenie nowych miejsc pracy na terenie miasta Jaworzna,

2. Uchwałę Nr XX/306/2016 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie miasta Jaworzna,

3. Uchwałę Nr XX/307/2016 w sprawie zwolnienia w ramach pomocy de minimis z podatku od nieruchomości dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców będących po raz pierwszy podatnikami podatku od nieruchomości,
od nieruchomości położonych na terenie miasta Jaworzna.

Podjęte przez Radę Miejską w Jaworznie uchwały wraz z załącznikami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, dnia  8 września 2016 roku, pod pozycjami 4547, 4548, 4549.

W okresie od września 2016 do marca 2017 r. w sprawie zwolnienia z podatku  od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie miasta Jaworzna, wnioski do Gminy złożyły 2 podmioty gospodarcze.
**
Poniżej  pełna informacja o przyjętych uchwałach i miejscu ich publikacji. Każdy zainteresowany może pobrać ich pełną treść w formacie PDF wraz z złącznikami.

**

1.UCHWAŁA NR XX/305/2016 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE, z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na utworzenie nowych miejsc pracy na terenie miasta Jaworzna. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - Katowice, dnia 8 września 2016 r. Poz. 4547. Pełna treść do pobrania poniżej!

 

2.UCHWAŁA NR XX/306/2016 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE, z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie Miasta Jaworzna. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - Katowice, dnia 8 września 2016 r. Poz. 4548. Pełna treść do pobrania poniżej!

 

3.UCHWAŁA NR XX/307/2016 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE, z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zwolnienia w ramach pomocy de minimis z podatku od nieruchomości dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców będących po raz pierwszy podatnikami podatku od nieruchomości, od nieruchomości położonych na terenie miasta Jaworzna.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - Katowice, dnia 8 września 2016 r. Poz. 4549. Pełna treść do pobrania poniżej!
**
Dodatkowy link: http://bip.jaworzno.pl/Article/id.19337.html