Komisja Rewizyjna Jaworznickiej Izby Gospodarczej

**

Dnia 26 listopada 2015 roku, odbyło się w sali konferencyjnej Hotelu "BROJAN" w Jaworznie Walne Zgromadzenie Sprawozdwczo Wyborcze Izby,

w trakcie którego wybrano nowy sklad Komisji Rewizyjnej na II-gą kadencje obejmującą lata 2015 - 2018.

Imię, NAZWISKO: Funkcja: FIRMA:
Włdysław IGIES Przewodniczący DOM-STYR
Aleksander BROSZEWSKI Sekretarz UNIBUD
Krzysztof PORĘBSKI Członek KR Biuro-Land
KR JIG po ukonstytuowaniu się dnia 26 listopada 2015 roku, zmiany wpisane do KRS dnia 23 marca 2016 roku.