Aktualny STATUT Izby:
Poniżej można pobrać plik PDF zawierający: Jednolity tekst STATUTU Jaworznickiej Izby Gospodarczej uchwalony w trakcie Walnego Zgromadzenia członków Izby dnia 23 czerwca 2016 r. Zmiany wpisane w KRS dnia 24 lutego 2017 r. Oryginał potwierdzony przez Sąd Rejonowy w Katowicach klauzulą ”Za zgodność z oryginałem” dnia 20 kwietnia 2017 roku.

 

 

Attachments:
FileDescription
Download this file (Statut JIG - wpis w KRS 24.II.2017.pdf)Statut JIG - wpis w KRS 24.II.2017.pdf