KALENDARIUM:

Konkurs „PRZEDSIĘBIORCZE JAWORZNO

Kalendarium Konkursu

TERMIN:

DZIAŁANIE:

16 maja

Podjęcie przez Walne Zgromadzenie JIG uchwały o ustanowieniu Konkursu „Przedsiębiorcze Jaworzno”.

Do 25 maja

Podjęcie przez Zarząd JIG uchwał:

- przyjmującej Regulamin Konkursu;

- ogłaszającej rozpoczęcie Konkursu „Przedsiębiorcze Jaworzno” w roku 2017.

Do 1 czerwca

Podanie do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu konkursu:

- komunikat (+ regulamin, + formularze zgłoszeniowe) na www Izby;

- informacja prasowa do jaworznickich mediów.

Do 30 czerwca

Podjęcie przez Zarząd JIG uchwały ustanawiającej skład Kapituły Konkursu.

Od 1 czerwca do 15 września

- Promocja Konkursu w mediach oraz podczas wydarzeń organizowanych przez JIG;

- mailing JIG do przedsiębiorców;

- przyjmowanie przez JIG zgłoszeń z przedsiębiorstw.

15 września 2017

Zakończenie przyjmowania zgłoszeń

28 września 2017

I posiedzenie Kapituły 

- wybór finalistów w każdej z kategorii.

Od 30 września do 15 listopada

- Promocja finalistów;

- promocja Konkursu.

21 listopada 2017

- II obrady Kapituły;

- wybór laureatów w każdej z kategorii.

24 listopada 2017 (piątek)

Gala finałowa, ogłoszenie wyników. Teatr Sztuk w Jaworznie


Zgłoszenia zamknięto dnia 15 września 2017 roku

PROJEKT

ORGANIZATOR

PATRONAT

SPONSOR

DOFINANSOWANIE


z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego