KALENDARIUM:

Konkurs „PRZEDSIĘBIORCZE JAWORZNO

Kalendarium Konkursu

TERMIN:

DZIAŁANIE:

16 maja

Podjęcie przez Walne Zgromadzenie JIG uchwały o ustanowieniu Konkursu „Przedsiębiorcze Jaworzno”.

Do 25 maja

Podjęcie przez Zarząd JIG uchwał:

- przyjmującej Regulamin Konkursu;

- ogłaszającej rozpoczęcie Konkursu „Przedsiębiorcze Jaworzno” w roku 2017.

Do 1 czerwca

Podanie do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu konkursu:

- komunikat (+ regulamin, + formularze zgłoszeniowe) na www Izby;

- informacja prasowa do jaworznickich mediów.

Do 30 czerwca

Podjęcie przez Zarząd JIG uchwały ustanawiającej skład Kapituły Konkursu.

Od 1 czerwca do 15 września

- Promocja Konkursu w mediach oraz podczas wydarzeń organizowanych przez JIG;

- mailing JIG do przedsiębiorców;

- przyjmowanie przez JIG zgłoszeń z przedsiębiorstw.

Od 15 do 30 września

- Zakończenie przyjmowania zgłoszeń (15 września);

- (pierwsze posiedzenie Kapituły odbyło się 28 IX 2017)

- wybór finalistów w każdej z kategorii.

Od 30 września do 15 listopada

- Promocja finalistów;

- promocja Konkursu.

Od 1 do ok. 15 listopada

- (drugie) obrady Kapituły;

- wybór laureatów w każdej z kategorii.

24 listopada 2017 (piątek)

 Gala finałowa, ogłoszenie wyników.

 


Zgłoszenia do 15 IX 2017