Informujemy zainteresowanych, że dnia 22 maja 2017 roku (poniedziałek)

w godzinach 16.00 - 17.00, w siedzibie Izby dyżur  będzie pełnił

Skarbnik Izby - Pan Wiesław GŁOWACZ.

Zapraszamy członków JIG oraz przedsiębiorców Miasta Jaworzna

do odwiedzenia naszej siedziby w Hotelu „BROJAN” , pokój nr 12.