Uwaga Członkowie
Jaworznickiej Izby Gospodarczej
Zainteresowanych obradami Rady Miejskiej w Jaworznie zaplanowanej na dzień 25 maja 2017 roku
kierujemy na link
http://bip.jaworzno.pl/Article/get/id,30789.html