UWAGA
wszyscy Członkowie Jaworznickiej Izby Gospodarczej!
Szanowni Państwo!
Informujemy, że Zarząd Izby postanowił zwołać dnia
16 maja 2017 roku
, (wtorek) na godz.17.oo
Walne Zgromadzenie członków Izby.
Cel: przyjęcie sprawozdań Zarządu i KR oraz bilansu za rok 2016.
Szczegóły wraz materiałami na WZ zostaną przekazane
do siedzib firm!