Informujemy, że dnia 19 kwietnia 2017 roku, (środa) o godz.12.00, odbędzie się
w Hotelu „BROJAN” w Jaworznie, ul.Paderewskiego 43,
spotkanie członków Zarządu Izby z Prezydentem Miasta Jaworzna.
Celem spotkania będzie ocena
współpracy Gminy
z Jaworznicką Izbą Gospodarczą w 2016 roku.
Sprawozdanie o współpracy przedłoży Zespół Monitorujący działający
na podstawie zawartego „
Porozumienia o współpracy Izby z Gminą na lata 2016 – 2019”.