Uwaga członkowie Izby
oraz Przedsiębiorcy Miasta Jaworzna!
Szanowni Państwo!
Informujemy, że w Biurze Zarządu Izby,
to jest w Hotelu "BROJAN"
w Jaworznie, ul. Paderewskiego 43,
w pokoju nr 12 (I piętro)
od poniedziałku - 10 kwietnia 2017 roku
w godzinach 16.oo - 17.00
pełnione są dyżury członków Zarządu Izby.
Pierwszy dyżur pełnił  PREZES - Jerzy ZAMARLIK
**

Zapraszamy do Biura Zarządu
wszystkich zainteresowanych sprawami funkcjonowania Izby
problemami gospodarczymi miasta 
a w szczególności członkostwem w JIG.
Telefon dyżurny
32 745 22 88
**
Oto planowany terminarz dyżurów w Biurze Zarządu Izby do 3 lipca 2017 roku:

Lp

Termin:

Dyżurujący w godzinach

16.00 – 17.00:

Funkcja

1

10 kwietnia 2017

Jerzy ZAMARLIK

Prezes

2

8 maja 2017

Wiesław PIECZONKA

Wiceprezes

3

15 maja 2017

Mateusz ŁĘTOWSKI

Sekretarz

4

22 maja 2017

Wiesław GŁOWACZ

Skarbnik

5

29 maja 2017

Paweł BYRCZEK

Członek Zarządu

6

5 czerwca 2017

Paweł DROŻDZ

Członek Zarządu

7

12 czerwca 2017

Franciszek MATYSIK

Członek Zarządu

8

19 czerwca 2017

Jerzy ZAMARLIK

Prezes

9

26 czerwca 2017

Wiesław PIECZONKA

Wiceprezes

10

3 lipca 2017

Mateusz ŁĘTOWSKI

Sekretarz