Członkowie Zarządu i KR Izby

Przypominamy, że
dnia  2 lutego 2017 roku,
(czwartek) o godz.16.30,
zaplanowane jest posiedzenie Zarządu Izby.

Miejsce obrad: siedziba Izby, Jaworzno, ul.Paderewskiego 43. p.12

Planowana tematyka obrad:

1.Otwarcie posiedzenia.  

2.Zatwierdzenie protokołu z Zarządu odbytego dnia 23 XI 2016 roku. 

3.Rozpatrzenie uchwał w sprawach członkowskich. 

4.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia umowy zawartej z Zakładami Chemicznymi „Organika – Azot” S.A. 

5.Zapoznanie się z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 20 grudnia 2016 roku. 

6.Ustalenie wstępnego terminu i miejsca podsumowania współpracy Izba – Gmina za rok 2016. 

7.Informacje i sprawy bieżące.
8.Wolne wnioski. 

9.Zakończenie obrad