Informujemy, że 30 stycznia 2017 roku, w Hotelu „Pańska Góra  w Jaworznie ul.Krakowska 2 (ROGATKA)
odbyło się
Trzecie spotkanie w cyklu „Kolacja w IZBIE”.
Uczestniczyło w nim ponad trzydzieści osób, w tym gospodarz Pan
Marian LEWEK.

Spotkanie otworzył Prezes Izby Pan Jerzy ZAMARLIK. Najpierw była wzajemna prezentacja, oczywiście przy smakowitej kawie!
Pan Franciszek Matysik omówił przebieg konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych "Moja firma - moja przyszłość".
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie - Pani Grażyna BĄBA i Pani Aneta Konopka
omówiły działania PUP skierowane do przedsiębiorców. 
Wiceprezes Spółdzielni Mieszkaniowej „GÓRNIK” - Pan Andrzej ZAJĄC zaprezentował  plan  modernizacji i zagospodarowania pawilonu przy Alei Piłsudskiego 72 (Osiedle Podłęże - były Pewex).
Prezes  AZOT BIZNES PARK - Pan Paweł BYRCZEK zaprezentował historię powołania „Parku” oraz zakres świadczonych usług i perspektywy dalszego rozwoju BIZNES PARKU na wolnych terenach Zakładów Chemicznych „Organika – Azot”.

W drugiej części była uroczysta, wspólna KOLACJA a następnie koleżeńskie rozmowy biznesowe.
IV Kolacja w Izbie, zaplanowana jest także w Hotelu „Pańska Góra  w Jaworznie ul.Krakowska 2 (ROGATKA)
dnia 14 marca 2017 roku, (wtorek).
Zapraszamy już członków Izby
oraz zainteresowanych przedsiębiorców z osobami towarzyszącymi 
na godz.17.30
**
Hotel "Pańska Góra" w zimowej szacie. (Zdjęcie ze strony internetowej hotelu)

**