Informujemy, że Sekretarz Zarządu Izby
Pan Mateusz ŁĘTOWSKI,
Zarządzeniem Prezydenta Miasta Jaworzna nr WZ.0050.516.2016
z dnia
20 grudnia 2016 roku,
został powołany w skład
Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworznie.
Zastąpił On dotychczasowego przedstawiciela JIG w PRRP - Pana Antoniego POLAKA.