UWAGA
Członkowie

Zarządu i KR

Jaworznickiej Izby Gospodarczej

**

Szanowni Państwo!

Informujemy, że Prezes Izby

Pan Jerzy ZAMARLIK

zwołał posiedzenie Zarządu Izby

na dzień 23 listopada 2016 roku, na godz.16.30 (środa)

Miejsce obrad:
siedziba JIG – Jaworzno, ul.Paderewskiego 43
(Hotel BROJAN)

Głównym tematem obrad będzie przyjęcie opinii Izby

w sprawie przedłożonych przez Prezydenta Miasta Jaworzna

projektów uchwał

planowanych do rozpatrzenia przez Radę Miejską

dnia 29 listopada 2016 roku, dot.stawek:

- podatku od środków transportowych,

- podatku od nieruchomości

- podatku leśnego i rolnego
na rok 2017.

Z pozdrowieniami

BZ JIG.
**


Kopia pisma Prezydenta Miasta Jaworzna

cd