Informujemy, że dnia 29 listopada 2016 roku o g. 9.oo
w budynku Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul.Grunwaldzka 33
odbędzie się Sesja Rady Miejskiej
**