Informujemy, że Prezes Izby
Pan Jerzy ZAMARLIK
zarządził posiedzenie Zarządu Izby
na dzień
19 października 2016 roku, (środa)
na godzinę 16.30
w nowej siedzibie JIG
w Hotelu "BROJAN"
w Jaworznie, ul.Paderewskiego 43
Ip, p.nr 12
Tematyka posiedzenia zostanie przekazana członkom Zarządu 17.X.2016 r.
**
BZ JIG