Członkowie
Zarządu Jaworznickiej Izby Gospodarczej
Szanowni Państwo!
Informujemy, że Prezes Izby
Pan Jerzy ZAMARLIK
zarządził posiedzenie Zarządu JIG
na dzień 30 sierpnia 2016 roku (wtorek) na godz.17.00
Miejsce obrad: siedziba JIG w Jaworznie, ul.Sportowa 10.
Plan posiedzenia zostanie przekazany 29.VIII.2018 pocztą elektroniczną.
Z pozdrowieniami
BZ JIG
**
Informacja także do wiadomości:
członków Komisji Rewizyjnej JIG.
P.S
W tym samym dniu, tj. 30.VIII.2016, odbędzie się o godz.9.oo
posiedzenie Rady Miejskiej, na której będą rozpatrywane
projekty uchwał w sprawie ulg podatkowych.
**