Uwaga Członkowie Zespołu Obszarowego nr 1
**

Informujemy, że posiedzenie Zespołu Obszarowego nr 1, ds. działań związanych z rozwojem lokalnej przedsiębiorczości

i lokalnego prawa, odbędzie się 10 sierpnia 2016 roku, (środa) o godz. 12:00, w Urzędzie Miejskim, przy Placu Górników 5, II piętro, sala konferencyjna.
Tematem posiedzenia będzie podsumowanie prac Zespołu oraz omówienie
projektów 3 uchwał kierowanych pod obrady Rady Miejskiej ws zwolnień od podatku od nieruchomości dla msp:
1.W ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej,
2.W ramach pomocy de minimis dla mikro przedsiębiorców

i małych przedsiębiorców będących po raz pierwszy podatnikami podatku od nieruchomości,
3.W ramach pomocy de minimis na utworzenie nowych miejsc pracy. 

 
BZ JIG
**