Przypominamy, że
2 sierpnia 2017 roku, minie trzecia rocznica śmierci, śp. Renaty
BRYT – JAWOREK. Pełniła funkcję sekretarza Zarządu Jaworznickiej Izby Gospodarczej, a wcześniej w okresie od 17 czerwca 2004 do grudnia 2005 roku była Prezesem Jaworznickiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców.
Spoczywa na cmentarzu parafialnym
w Osiedlu Ciężkowice, (Jaworzno, ul. Ks. Mroczka)