Uwaga członkowie Zespołu Obszarowego nr 2
**
Spotkanie Zespołu Obszarowego Nr 2
ds. działań związanych z inwestycyjnym
rozwojem miasta i promocją gospodarczą jego potencjału w tym lokalnej przedsiębiorczości.
**
Termin: 29 czerwca 2016 roku, godz. 12:00
Miejsce: Jaworznicka Izba Gospodarcza, Jaworzno - ul. Sportowa 10

Program spotkania:

1.Powitanie uczestników spotkania - Pani Ewa Sidełko-Paleczny - Sekretarz Miasta Jaworzna.

2.Przypomnienie uzgodnień z poprzedniego spotkania - Sekretarz Miasta Jaworzna Pani Ewa Sidełko-Paleczny.

3.Przedstawienie propozycji tymczasowych miejsc parkingowych dla rotacyjnego parkowania - Pan Daniel Jach - Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów

4.Omówienie zasad funkcjonowania parkingu - Pan Krzysztof Ciemniewski - Pełnomocnik ds. Rozwoju.

5.Dyskusja

6.Podsumowanie i zapisanie podjętych uzgodnień - Przedstawiciele JIG i UM.

**