Obradom przewodniczył Prezes - Pan Jerzy ZAMARLIK.  Przyjęto i  zaakceptowano  protokół z posiedzenia Zarządu odbytego dnia 19 maja 2016 roku.
Prezes - Pan Jerzy ZAMARLIK złożył informację o wynikach kontroli przeprowadzonej w Izbie przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach oraz informację o wizycie złożonej dnia 15 czerwca 2016 roku, w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. W spotkaniu z dyrektorem Wydziału uczestniczyli również - Pani Ewa 
Byrczek oraz Jan Cieszkowski, z Zakładów Chemicznych „Organika – Azot” S.A. w Jaworznie. 

Oceniono przygotowania do Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Izby zaplanowanego na dzień 23 czerwca 2016 roku.
Ustalono, że w trakcie obrad WZ członkowie Zarządu:

- Pan Paweł Drożdż -  omówi tematykę planowanej w październiku 2016 - konferencji dla przedsiębiorców miasta Jaworzna.

- Pan Antoni POLAK - zaprezentuje Pakiet projektów uchwał dot. ulg dla przedsiębiorców przygotowany przez Izbę pod obrady Rady Miejskiej.

 - Pan Jerzy ZAMARLIK - omówi założenia i poprowadzi dyskusję dot. organizacji IV Pikniku Przedsiębiorców JIG.

Następnie omówiono i przyjęto projekty uchwał w sprawie wprowadzenia pod obrady Walnego Zgromadzenia dodatkowego punktu dotyczącego zmian (korekt) zapisów w Statucie Izby.