Dnia 29 czerwca 2016 roku, zaplanowane jest posiedzenie Zespołu Obszarowego nr 2.
Miejsce obrad: siedziba Izby, godzina 12.oo