Dnia 10 lutego 2016 roku, w siedzibie Jaworznickiej Izby Gospodarczej w Jaworznie, ul.Sportowa 10, odbyło się pod przewodnictwem Prezesa - Jerzego ZAMARLIKA, posiedzenie Zarządu Izby.

Tematyka posiedzenia:

1.Otwarcie posiedzenia.

2.Zatwierdzenie protokołu z Zarządu odbytego dnia 27 stycznia 2016 roku.

3.Sprawy organizacyjne:

a.Zatwierdzenie uchwały w sprawie „Planu pracy Zarządu Izby na 2016 rok”.

b.Rozpatrzenie uchwał w sprawach członkowskich.

Przyjęto w poczet czlonków Izby:

- Firmę COP Robert GRAPHNET, z siedzibą w Jaworznie, ul.Puszkina 1;

- Kancelarię Radcy Prawnego Marcina MUSIAŁA z siedzibą w Chorzowie, ul.Sobieskiego 24/4;

- Firmę VENA Sp. z o.o. Oddział – Jaworzno, z siedzibą w Jaworznie, ul.Sławkowska 14

Przyjęto rezygnację z czlonkostwa w Izbie Firmy PUH „DOM-EL III” Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie, ul.Energetyków 16.

c.Omówienie organizacji wyjazdu rekreacyjno - sportowego do Istebnej w dniach 26-28.II.2016.

d.Omówienie propozycji Stanowiska Izby w sprawach polityki parkingowej miasta Jaworzna.

4.Sprawy bieżące.

5.Wolne wnioski.

6.Zakończenie obrad.