W części szkoleniowej projektu „Regionalna przedsiębiorczość, Innowacyjność Śląska” Jaworznicka Izba Gospodarcza zorganizowała serię spotkań, warsztatów i seminariów.

Pierwsze seminarium odbyło się 10 września 2019, w siedzibie firmy szkoleniowej Cargo. Na tym spotkaniu przedsiębiorcy zostali wprowadzeni w tematykę projektu. Zostały omówione zasady zgłaszania oraz promocja firm.

Pamiątkowe zdjęcie

Drugie i trzecie szkolenie odbyło się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie w dniu 22 października.


W pierwszej grupie składającej się z uczniów klasy 3 i 4, wzięło udział 69 uczniów, którzy wysłuchali wykładu na temat „Doradztwo zawodowe w praktyce – kursy i szkolenia jako uzupełnienie oferty edukacyjnej”. Wykład poruszał kwestie możliwości edukacji w wybranych kierunkach za pomocą bezpłatnych kursów wspierających obszary deficytowe. Ten rodzaj poszerzenia kształcenia pozwala lepiej dostosować się do oczekiwań rynku pracy.


W drugiej grupie, 38 osób, w tym samym dniu kolejny wykład dotyczył „Zastosowania wirtualnej rzeczywistości w przemyśle”. Był skierowany do uczniów klas 3 i 4, których kierunki łączą wiedzę mechatroniczną oraz grafikę komputerową. Zastosowania wirtualnej rzeczywistości pokazują nowoczesne obszary przemysłu, które są ciekawym miejscem pracy dla absolwentów.


Kolejne szkolenie odbyło się w w sali szkoleniowej Hubertech w Jaworznie w dniu 22 października i dedykowane było do przedsiębiorców. Na tym spotkaniu omawiane były możliwe mechanizmy wsparcia przez jednostki samorządu dedykowane przedsiębiorcom. W spotkaniu udział wziął gość specjalny, prezydent miasta Jaworzna Paweł Silbert, który mówił o współpracy samorządu z przedsiębiorcami.


Kolejne szkolenie, związane było z praktycznym zapoznaniem się z nowoczesnym zakładem produkcyjnym. 13 uczniów z opiekunem odwiedziło zakład pracy Jagopro w dniu 29 października, który jest wiodącym producentem aerozoli w Polsce. Ta firma jest znaczącym eksportem dla regionu, a wizyta studyjna pozwoliła najlepszym uczniom wybranym przez nauczycieli poznać proces produkcyjny, linie produkcyjną i nowoczesne laboratorium.


Kolejne szkolenie odbyło się w Bieruniu w dniu 29 października. Tematem był transfer wiedzy pomiędzy przedsiębiorcami, a uczniami Powiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu. Do szkolenia wybrano członka JIG Stanisława Bigaja, który jest właścicielem piekarni w Jaworznie. Do szkolenia wybrano uczniów 1, 2 i 3 klas o profilu technologia żywienia. Podczas spotkania mówiono o doświadczeniach właściciela tradycyjnej piekarni.


W dniu 25 października w I Liceum Ogólnokształcącym odbyło się kolejne szkolenie prowadzone przez doradcę zawodowego Anne Piętoń. Zakres szkolenia mówił o kompetencjach pracowników, cechach osobowych, cechach przywódczych oraz o dostosowaniu swojej edukacji do wymarzonego miejsca przyszłej pracy.


Ostatnie szkolenie odbyło się w CKZiU w Jaworznie w dniu 26 listopada 2019 i dotyczyło zakresu obsługi i projektowania obrabiarek numerycznych. Szkolenie prowadził Grzegorz Byrczek, manager w firmie produkującej obrabiarki. Szkolenie dotyczyło możliwości rozwoju na rynku pracy oraz dotyczyło praktycznej wiedzy na temat budowania kariery wśród mechaników, elektryków i mechatroników.