Przedsiębiorcze Jaworzno, projekt Jaworznickiej Izby Gospodarczej, jest doskonałym sposobem na pokazanie potencjału gospodarczego Jaworzna. Przedstawienie najlepszych firm, które z roku na rok rozwijają się, odbywa się na uroczystej gali.

W tym gronie znalazły się firmy:

Paleta diet - Patrycja Kłósek

Firma powstała w 2015 r. Zatrudnia pięć osób. Zajmuje się szkoleniami i poradnictwem żywieniowym. Zasięg działania jest ogólnopolski.

W 2018 roku Paleta Diet podjęła decyzję o zmianie sposobu prowadzenia szkoleń z zakresu dietetyki, które na początku prowadzono stacjonarnie w miastach wojewódzkich w całej Polsce. Aby zmniejszyć koszt dojazdów szkoleniowców, wyposażenia sal szkoleniowych i dotrzeć do większej rzeszy odbiorców z całego kraju, wprowadzono autorską platformę e-learning, do której kursanci mają dostęp 24 godziny na dobę, mogą prowadzić chat z innymi użytkownikami, zdawać wirtualnie testy i wykonywać ćwiczenia.
Spółka uruchomiła swój kanał edukacyjny na You Tube, gdzie tworzy cyklicznie Niedzielny Dyżur Dietetyczny, który przyczynia się do motywowania pacjentów korzystających z usług dietetycznych i jest dobrym narzędziem marketingowym. Opracowano również własny innowacyjny system wsparcia motywacyjnego dla pacjentów z otyłością, który został przebadany i jego skuteczność jest udowodniona naukowo (Evidence Based Medicine).
W 2019 roku spółka uruchomiła nowy oddział w Sosnowcu. Zmieniła się także lokalizacja gabinetu w Lędzinach. W grudniu 2019 roku ruszy nowe Centrum Leczenia Otyłości Paleta Diet w Gliwicach oraz platforma e-learning Aktywna Kobieta skierowana dla kobiet aktywnych zawodowo i biznesowo, gdzie w modelu subskrypcyjnym będzie można podnosić swoje kwalifikacje i rozwijać zainteresowania.
W ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu firma prowadzi działalność społeczną i wspiera akcje charytatywne. Jest współtwórcą kampanii „Paleta Edukacji Dietetycznej”, którą współtworzyła bezpłatnie dla mieszkańców razem z Biblioteką Miejską w Jaworznie. Pracownicy spółki od lat odwiedzają corocznie szkoły i przedszkola zarówno miejskie jak i prywatne, gdzie prowadzą kampanie edukacyjne z rodzicami, wykłady, pogadani dla dzieci i młodzieży.
Paleta Diet jest pomysłodawcą i głównym organizatorem „Aktywnych jaworznianek”, gdzie od lat razem z Urzędem Miejskim organizuje cykliczne spotkania dla kobiet. W każdym ze spotkań bierze udział około 100 - 140 kobiet w różnym wieku.
Firma Paleta Diet w 2019 roku otrzymała certyfikat Firmy Godnej Zaufania.

 

Grupa Biuro-Land

Firma powstała w 1995 r. Obecnie zatrudnia 60 osób. Podstawowa działalność spółki polega na dostawie artykułów biurowych w całym kraju.
Przedsiębiorstwo inwestuje w nowe systemy informatyczne magazynowe, platformę b2b oraz do obsługi klienta. Grupa zatrudnia osoby niepełnosprawne. W obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu spółka wspiera również fundację zajmującą się bezdomnymi psami.
Biuro-Land zakończył największe, planowane jeszcze w zeszłym roku, inwestycje, takie jak otwarcie nowego punku sprzedaży detalicznej w centrum Jaworzna, uruchomienie nowych oddziałów handlowych w: Warszawie, Krakowie oraz Bielsku-Białej, wdrożenie nowej, inteligentnej platformy B2B, zakup nowej floty i rebranding. Zaowocowało to kolejnymi sukcesami, za jakie należy uznać pozyskanie nowych klientów wielooddziałowych i poprawę wyników o niemal 10 proc.
w stosunku do roku poprzedniego. Firma obserwuje lepszą rozpoznawalność marki wśród potencjalnych klientów, co w dużej mierze zawdzięczamy nowej identyfikacji wizualnej. Zespół powiększył się o dziesięciu wykwalifikowanych pracowników. W pierwszej połowie roku z pomocą Powiatowego Urzędu Pracy Biuro-Land zorganizował pięć szkoleń podnoszących kompetencje pracowników oraz dziewięć szkoleń produktowych. Ruszyła również współpraca
z jedną z największych w Europie platformą sprzedażową B2B.
W związku ze stałym wzrostem zamówień, tym roku rozpoczęła się rozbudowa magazynu, dzięki czemu pojawi się kolejne 160 miejsc paletowych - to pozwoli na jeszcze wyższy standard obsługi zamówień i dalsze poszerzanie asortymentu. Po umocnieniu pozycji nowych oddziałów na rynku planuje się otwarcie kolejnych. Kolejnym krokiem będzie wdrożenia Turkusowego Modelu Zarządzania, powszechnie uznawanego za najwyższy etap w świadomości zarządzania organizacją. W Turkusowej Organizacji nie występują stanowiska kierownicze, wszyscy pracownicy są równi, bez względu na doświadczenie, staż pracy oraz zajmowane stanowiska, a działalność firmy opiera się na wzajemnej pomocy, zaufaniu i współpracy.
Biuro-Land kontynuuje działania, których podejmuje się niewiele firm w branży, czyli zatrudnia osoby niepełnosprawne, jak również opiekuje się praktykantami, dając im możliwość zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych.

 

Asplant

Firma powstała w 1991 r. Zatrudnia 21 osób i zajmuje się produkcją środków owadobójczych i chwastobójczych. Spółka rozwija się i cały czas zwiększa liczbę pracowników.
Obecna duża inwestycja (zakup i przebudowa dwóch dużych hal produkcyjnych) ma na celu umożliwić dalszy rozwój. Trzykrotne zwiększenie liczby miejsca do produkcji i magazynowania pozwoliło na doposażenie parku maszynowego. W planach są kolejne inwestycje, np. zakup drugiej automatycznej linii rozlewczej dla małych opakowań, stacja rozładowywania big-bagów oraz uruchomienie nowej linii dla produktów sypkich.
Asplant chce zwiększyć zaangażowanie w usługową produkcję. Do tej pory firma skupiała się głównie na produkcji i sprzedaży własnych produktów pod własną marką. W tym roku udział usługowej produkcji w sprzedaży firmy osiągnął 20 proc. i stale rośnie. Równie istotne są inwestycje na rynkach wschodnich (Rosja, Białoruś, Kazachstan, Ukraina). Poprzez spółkę Asplant Euro Chemicals z siedzibą w Mińsku trwa budowa sieci sprzedaży produktów na rynkach wschodnich.
Od stycznia 2020 roku ruszy nowy obszar działań – szkolenia dla klientów w ramach nowej inicjatywy „Asplant Akademia”.
W ramach innowacyjnych rozwiązań należałoby wymienić: nowoczesny system wentylacji z filtrami węglowymi wraz ze śluzami przy produkcji rozpuszczalnikowej (formulacja EC), nowoczesny, 100 litrowy młyn perełkowy (do tej pory Asplant dysponował 20 litrowym), dostosowane do współpracy z nowym młynem reaktory z płaszczem grzewczym i chłodzącym, które w sposób bardzo wydatny przyśpieszają produkcję, objęcie całości magazynów systemem MWS wraz z systemem kodów kreskowych.
Produkcja pestycydów i herbicydów nie kojarzy się zwykle w powszechnej opinii z ekologią. Tymczasem pestycydy, podobnie jak lekarstwa, nie służą do zatruwania, tylko do leczenia i mają zapobiegać oraz strzec przed chorobami ludzi (lekarstwa) lub roślin (pestycydy). Prawdą jest jednak, że ich produkcja nie jest obojętna dla środowiska naturalnego. Dlatego Asplant produkuje w technologii bezściekowej, co oznacza, że wszelkie odpady płynne (prócz oczywiście odpadów socjalnych) są zbierane w dwóch 6-tonowych szczelnych zbiornikach, z których są następnie odpompowywane i poddawane utylizacji w specjalistycznych placówkach przystosowanych do utylizacji płynnych chemikaliów. Podobnie odpady pyliste są zbierane w systemie wentylacji z filtrami węglowymi tak, by nic nie przedostawało się poza hale produkcyjne.
To jednak nie wszystko. Firma rozebrała znaczącą powierzchnię utwardzoną betonową kostką. W jej miejscu posadzono rośliny i drzewa. W ten sposób stworzono zieloną przestrzeń i poprawiono retencje wody nie tylko przed budynkiem, ale także i wewnątrz fabryki. We współpracy z miejscową szkołą podstawową Asplant zorganizował lekcję o „ogrodach deszczowych”. Płot otaczający zakład w całości zostanie pokryty zielonymi roślinami. W firmie zdecydowano o rezygnacji z ogrzewania wytwarzanego przez przyzakładową kotłownię. Zostanie wybudowane przyłącze gazowe oraz zmieni się wyposażenie kotłowni. Zapadła decyzja o zamontowaniu na dachu hali produkcyjnej paneli fotowoltaicznych, by dużą część energii elektrycznej potrzebnej do działania fabryki pobierać z OZE.
Spółka zaangażowała się w budowę na Pieczyskach „Zrównoważonego Osiedla SILO”, realizowanego przez St. Pauls Development Polska. Będzie to pierwsze w Europie Wschodniej osiedle realizowane z certyfikacją BREEAM nadawaną przez międzynarodowe gremia wspierające budownictwo ekologiczne (BRE Global). Udział współwłaścicielki polega na przeprowadzeniu konsultacji społecznych będących jednym z warunków wspomnianej certyfikacji. Konsultacje będą przeprowadzane do stycznia 2020 w obszarze dzielnicy Szczakowa – Pieczyska. Zarząd firmy Asplant udostępnia w tym celu swoją salę konferencyjną oraz aktywnie uczestniczy jako interesariusz. Teren Inwestycji to rewitalizowany teren poprzemysłowy w miejscu starej cementowni.

Mistral Poland

Firma powstała w 1999 r. i zatrudnia osiem osób i ma dwa główne produkty.
W ostatnich dwóch latach spółka stworzyła i uruchomiła jeden z najnowocześniejszych technologicznie browarów rzemieślniczych w skali kraju. Spółka przeniosła działalność do tworzonego od podstaw nowoczesnego budynku produkcyjno-usługowego w strefie przemysłowej w Jaworznie, jak również zakupiła budynek handlowo-usługowy w ścisłym centrum Jaworzna, gdzie wprowadzona zostanie m.in. innowacyjna w skali miasta i kraju oferta gastronomiczna.
Niewątpliwym sukcesem spółki jest wprowadzenie na rynek produktów (piwa rzemieślnicze) wykonywanych wyłącznie z naturalnych składników, bez udziału konserwantów, chemicznych środków utrwalających i poprawiających smak.
Obecnie w ofercie znajduje się 12 rodzajów piw. Produkty dystrybuowane są poprzez sieć specjalistycznych sklepów, hurtowni oraz lokali gastronomicznych. Jaworznickie piwo można kupić w wielu miejscach w całej Polsce, łącznie jest to już około kilkuset punktów.
Właściciele firmy podkreślają, że mają rozwiązania technologiczne stworzone specjalnie dla nich, których nie posiadają inne browary (np. system kontroli nagazowania piwa w tankach na podstawie ciśnienia i temperatury), najnowszy sprzęt, pełna linia rozlewnicza razem z depaletyzatorem i pakowarką w kartony. Trudno znaleźć w kraju inne browary rzemieślnicze, które by taką linię posiadały.
Poprze system odzysku energii Mistral Poland robi wszystko, aby wpływ produkcji na środowisko był jak najmniejszy.
Spółka cały czas zwiększa asortyment i będzie to czynić w sposób ciągły. Zatrudnienie też się zwiększa praktycznie co miesiąc. We współpracy z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie, którego reprezentuje prof. A. Poreda, budowane jest laboratorium mikrobiologiczne, które pozwoli kontrolować w pełni wszelkie procesy zachodzące w piwie oraz propagować własne drożdże. Zespół prof. Poredy przygotowuje program badawczy, który zostanie zrealizowany w browarze.

 

FUD-MEN

Firma powstała w 1992 r. W ciągu ostatnich dwóch lat spółka skończyła budowę hali produkcyjnej, jak również wdrożyła certyfikowany system AEO. Fud-Men stale się rozrasta, w przyszłości planujemy zwiększenie zatrudnienia.
- Naszym celem jest automatyzacja produkcji, co pozwala na zwiększenie wydajności i poprawienie ergonomii pracy – mówi prezes Jarosław Fudała. Prowadzimy intensywne działania dla zapewnienia w 100% własnej zielonej energii – dodaje.
W ramach innowacji Fud-Men wprowadza kontrolę jakości opartą o detekcję wizyjną.
Ekologiczne podejście firmy do biznesu przekłada się na różne działania w zakresie nie tylko segregacji odpadów, ale również ochrony powietrza i wód. Ostatnio przeprowadzono kampanię edukacyjną dla pracowników i ich rodzin na temat segregacji odpadów (gry, zabawy, konkursy ekologiczne dla dzieci) we współpracy z Branżową Organizacją Odzysku SA z Tarnowa. Po zakupie rowerów pracownicy poruszają się po terenie zakładu pracy z korzyścią dla zdrowia i środowiska. Fud-Men wymienił samochody służbowe na hybrydowe, trwa również sukcesywna wymiana wózków jezdniowych z napędem silnikowym i wózków paletowych na elektryczne.
To nie koniec ekologicznej aktywności. Tych działań jest znacznie więcej. Pracownicy dojeżdżają do firmy autobusami elektrycznymi, do sprzątania stosowane są ekologiczne środki higieniczne i sanitarne, w drukarni wykorzystuje się pojemniki na tusze wielokrotnego użytku.
Firma z zaangażowaniem prowadzi akcje: „witamina” w okresie jesienno- zimowym rozdając jabłka dla każdego, „zdrowie” zapewniając darmowe badania mammograficzne dla kobiet 40 + oraz „czyste powietrze” - na terenie zakładu sadzi się drzewa tlenowe Oxytree.