Przedsiębiorcze Jaworzno - Regionalna Przedsiębiorczość Innowacyjność Śląska.
Ankieta z pytaniami skierowanymi od kapituły konkursu "Przedsiębiorcze Jaworzno 2019" - "Regionalna Przedsiębiorczość Innowacyjność Śląska"


Link do ankiety: https://forms.gle/AUPAHoPSFfC9L2uL9