Serdecznie zapraszam wszystkich członków Jaworznickiej Izby Gospodarczej na uroczystość podpisania POROZUMIENIA pomiędzy Gminą i Izbą na lata 2016 - 2019, które odbędzie się dnia 26 kwietnia 2016 roku, (wtorek) o godzinie 12.oo, w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie ul.Grunwaldzka 33.
Prosimy wszystkich członków Izby o liczne i niezawodne uczestnictwo w tej uroczystości.

Prezes JIG:
Jerzy ZAMARLIK

Program spotkania:

1.Powitanie uczestników i przedstawienie tematu spotkania.

- Prezydent Miasta Jaworzna - Pan Paweł Silbert

2.Wystąpienie Prezesa Jaworznickiej Izby Gospodarczej.

- Prezes JIG - Pan Jerzy Zamarlik.

3.Odczytanie treści Porozumienia o współpracy

Gminy Miasta Jaworzna i Jaworznickiej Izby Gospodarczej na lata 2016-2019.

- Wiceprezes JIG - Pan Antoni Polak

4.Podpisanie Porozumienia o współpracy

- Prezydent Miasta Jaworzna - Pan Paweł Silbert

- Prezes JIG - Pan Jerzy Zamarlik

- Skarbnik JIG - Pani Olga Kotulska

5.Podsumowanie i zakończenie spotkania.

- Prezydent Miasta Jaworzna - Pan Paweł Silbert

- Prezes JIG - Pan Jerzy Zamarlik

**