Od kilkunastu lat władze Jaworzna angażują się w tworzenie atrakcyjnych warunków do prowadzenia biznesu zarówno dla lokalnych przedsiębiorców jak i potencjalnych inwestorów. Przebudowa układu komunikacyjnego, tworzenie i uzbrajanie w niezbędną infrastrukturę przestrzeni do prowadzenia działalności gospodarczej oraz obowiązujący w mieście pakiet zwolnień z podatku od nieruchomości dla inwestujących w Jaworznie – to tylko niektóre z działań podejmowane na rzecz przedsiębiorców.

 

Aktualna oferta terenów inwestycyjnych obejmuje działki zlokalizowane w: Strefie „Przemysłowa II”, w której zlokalizowanych jest 12 działek o powierzchni od 2 tys. mkw do 10 tys mkw. Wolne tereny pod inwestycje znajdują się również w południowej części miasta, w dzielnicy Jeleń tj. w Gminnej Strefie Aktywności Gospodarczej (działki o pow. 2,8 ha i 4,1 ha) oraz Jaworznickim Parku Przemysłowym (działka o pow. 5,9 ha), które bezpośrednio sąsiadują z autostradą A4.

Nieruchomości gruntowe są objęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego z możliwością zabudowy usługowej oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Działki są własnością Miasta, mają uregulowany stan prawny i posiadają księgi wieczyste. Sprzedaż odbywa się w drodze ustnych przetargów nieograniczonych.

 

W Jaworznie, przedsiębiorcy mogą skorzystać ze zwolnień podatkowych. Wszystko dzięki funkcjonującemu w mieście pakietowi ulg w ramach pomocy de minimis i regionalnej pomocy inwestycyjnej. Podjęte uchwały to efekt współpracy pomiędzy Gminą a Jaworznicką Izbą Gospodarczą. Zwolnienia z podatku od nieruchomości skierowane są zarówno do nowych podmiotów gospodarczych, jak również tych, które już funkcjonują na terenie naszego miasta.

Obowiązujące ulgi przewidują zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na utworzenie nowych miejsc pracy na terenie Jaworzna. Przedmiotem zwolnienia z podatku od nieruchomości są grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, będące w posiadaniu przedsiębiorców, którzy utworzą nowe miejsca pracy na terenie naszego miasta . Maksymalny okres zwolnienia z podatku może sięgać 24 miesięcy, zaś jego wysokość jest pochodną kosztu związanego z  wypłaconym wynagrodzenia nowo zatrudnionych osób.


Dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców będących po raz pierwszy podatnikami podatku od nieruchomości istnieje możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, zajętych na potrzeby działalności gospodarczej na okres jednego roku. Kolejna uchwała dotyczy zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej. Przepisy zakładają zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Uzyskanie prawa do maksymalnie trzyletniego zwolnienia z podatku od nieruchomości obwarowane jest poniesieniem określonych nakładów inwestycyjnych na tzw. "inwestycję początkową" lub utworzeniem nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją oraz spełnieniem pozostałych kryteriów przedmiotowych i podmiotowych określonych w przepisach.

W ramach współpracy z organizacjami okołobiznesowymi (stowarzyszeniami, izbami gospodarczymi, itp.) w Urzędzie Miejskim w Jaworznie powołany jest Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej – Referat Rozwoju i Obsługi Inwestorów. Do jego zadań należy m.in. promocja potencjału inwestycyjno-gospodarczego miasta, udzielanie informacji przedsiębiorcom oraz potencjalnym inwestorom w zakresie polityki inwestycyjnej miasta, obowiązującego prawa lokalnego oraz podstawowych uwarunkowań prawnych dotyczących realizacji inwestycji, promocja przedsiębiorczości czy udzielanie informacji w zakresie aktualnej oferty terenów inwestycyjnych przeznaczonych do sprzedaży.Wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców i inwestorów ofertą terenów inwestycyjnych zapraszamy do kontaktów z Referatem Rozwoju i Obsługi Inwestorów. Kontaktować się można z nami: osobiście, w siedzibie Urzędu Miejskiego przy Placu Górników 5, telefonicznie pod numerem 32 6181 712 lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.