Uwaga członkowie
Kapituły
Konkursu "Przedsiębiorcze Jaworzno".
Informujemy, że dnia 21 listopada 2017 roku, o godz.16.30
odbędzie się posiedzenie Kapituły
Konkursu "Przedsiębiorcze Jaworzno".
Miejsce obrad: Hotel "BROJAN" w Jaworznie, ul. Paderewskiego 43.
BZ JIG
**

PROJEKT

ORGANIZATOR

PATRONAT

SPONSOR

DOFINANSOWANIE


z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego