w Wiśle, w Hotelu STOK, ul.Jawornik 52a Forum Instytucji Otoczenia Biznesu Województwa Śląskiego, z wiodącym tematem: ”Rozwój społeczno-gospodarczy regionu a działalność instytucji otoczenia biznesu w województwie śląskim”.

**

PROGRAM FORUM

Dzień I

04. 2016 (CZWARTEK)

14.30 – 15.15 Obiad

15.15 – 15.30 Rejestracja uczestników

15.30 – 15.45 Otwarcie konferencji – przywitanie Kazimierz Karolczak, Członek Zarządu Województwa Śląskiego

15.45 – 18.00

Rola i znaczenie instytucji otoczenia biznesu w rozwoju społeczno-ekonomicznym regionu

Działalność Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych,

Michał Dąbrowski, Członek Zarządu ds. strategii, PAIiIZ S.A.

Dyskusja panelowa:

Kazimierz Karolczak, Członek Zarządu Województwa Śląskiego; Michał Dąbrowski, Członek Zarządu ds. strategii,

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Piotr Wojaczek; Prezes Zarządu, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA Tomasz Zjawiony; Wiceprezes, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Eugeniusz Budniok,

Wiceprezes Zarządu BCC, Kanclerz Loży Katowickiej Adam Szatkowski; Śląski Klaster Nano Stanisław Ginda, Prezes Zarządu; Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Bielsko-Biała, Jan Klimek, Prezes Zarządu, Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości

Zagadnienia:

Rola instytucji otoczenia biznesu w polityce regionalnej

Zależność pomiędzy działalnością instytucji otoczenia biznesu a poziomem i dynamiką rozwoju gospodarczego.

Znaczenie współpracy przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu, jednostek samorządu.

Usługi dla przedsiębiorców sprzyjające ich rozwojowi

Dyskusja plenarna:

Funkcjonowanie instytucji otoczenia biznesu w województwie śląskim – potrzeby, zagrożenia wyzwania

Prowadzący: Jarosław Adamski, Radio Piekary

18.00 – 18.15 Przerwa kawowa

18.15 – 18.45 Spotkania indywidualne

19.00 - Kolacja

**

Dzień II

04. 2016 (PIĄTEK)

Samorząd Województwa Śląskiego jako element systemu otoczenia biznesu.

11.00 – 11.20

Możliwości pozyskiwania środków z funduszy UE na działalność instytucji otoczenia biznesu Małgorzata Staś, Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

11.20 – 11.40

Rola i znaczenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w rozwoju społeczno-ekonomicznym regionu Grzegorz Sikorski, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach

11.40 – 12.00

Instrumenty finansowe jako skuteczna forma wsparcia przedsiębiorstw w województwie śląskim Andrzej Konieczny, Prezes Zarządu, Fundusz Górnośląski S.A.

12.00 – 12.20

Wsparcie przedsiębiorstw z sektora MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 Zbigniew Faruga, Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie

Prowadzący: Jarosław Adamski, Radio Piekary

12.20 – 12.40 Podsumowanie spotkania

12.45 - Obiad

**

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 31 marca 2016 r. przesyłając skan formularza zgłoszeniowego na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

**

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORUM INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Wisła, 7 - 8.04.2016 r.

PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

Imię …………………………………………………………………………...

Nazwisko …………………………………………………………………………...

Stanowisko …………………………………………………………………………...

Instytucja/firma …………………………………………………………………………...

Adres …………………………………………………………………………...

Telefon …………………………………………………………………………...

Mail …………………………………………………………………………...

Potwierdzam uczestnictwo w FORUM INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO:

7 kwiecień

8 kwiecień

7 i 8 kwiecień bez noclegu

7 i 8 kwiecień z noclegiem

REGULAMIN UCZESTNICTWA:

Dla osób zainteresowanych zostanie zarezerwowany przez Organizatora 1 nocleg (7/8 kwiecień). W przypadku pobytu z noclegiem uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 240 złotych za pokój jednoosobowy lub 300 zł za pokój dwuosobowy. Płatność może być dokonana przelewem na konto hotelu przed rozpoczęciem Forum lub gotówką na miejscu. Do dnia 31 marca br. anulowanie rezerwacji noclegu jest bezpłatne, po tym terminie uczestnik zostanie obciążony pełnym kosztem noclegu. Parking bezpłatny.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 31 marca 2016 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (wypełniony skan formularza zgłoszeniowego). Uczestnictwo w Forum zostanie potwierdzone przez Organizatora wyłącznie drogą mailową.

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami uczestnictwa w Forum Instytucji Otoczenia Biznesu Województwa Śląskiego w Wiśle. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883). Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane te będą przetwarzane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, jedynie dla celów urzędowych.

…………………………………

podpis uczestnika

**

Osoby do kontaktu:

Aleksandra Samira-Gajny, tel.: (32) 774 00 67 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Robert Orpych, tel.: (32) 774 00 02 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

**

Informacje przekazał do BZ JIG
Dawid Pasek - Dyrektor Wydziału Gospodarki, Turystyki i Sportu

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46,
40-037 Katowice
tel. (32) 77 40 978
fax. (32) 77 40 979
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.