Członkowie

Jaworznickiej  Izby Gospodarczej
Szanowni Państwo!
Informujemy zainteresowanych, że dnia 26 października 2017 roku,
w Sali obrad
Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33, o godz.9.oo,
odbędzie się Sesja Rady Miejskiej

Materiały sesyjne wraz z porządkiem obrad można uzyskać pod adresem:
http://bip.jaworzno.pl/Article/get/id,31665.html
Z pozdrowieniami:
BZ JIG