Członkowie

Jaworznickiej Izby Gospodarczej

Szanowni Państwo!

Informujemy zainteresowanych, że
dnia
13 października 2017 roku o godz.14.oo, (piątek)
odbędzie się w Sali obrad Urzędu Miejskiego
(Jaworzno, ul.Grunwaldzka 33)
nadzwyczajne posiedzenie Rady Miejskiej.
Porządek obrad wraz z projektem uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na zamianę nieruchomości gminnej na nieruchomość Skarbu Państwa zamieszczony jest pod adresem:
http://bip.jaworzno.pl/Article/get/id,31648.html

Z pozdrowieniami

BZ JIG