UWAGA Członkowie Izby
Informujemy zainteresowanych
że na dzień 28 września 2017 roku, na godz.9.00
zwołana została Sesja Rady Miejskiej
w Jaworznie
Porządek obrad wraz z materiałami na posiedzenie zamieszczony jest pod adresem:
http://bip.jaworzno.pl/Article/get/id,31519.html
**