Informujemy członków Zarzadu Izby oraz członków KR JIG, że kolejne posiedzenie Zarzadu zaplanowane jest na dzień 5 kwietnia 2016 roku, na g.16.30, w siedzibie Izby.
(Pierowtny termin - 31.III.2016)