Uwaga
Członkowie Zarządu i KR
Jaworznickiej Izby Gospodarczej!
Szanowni Państwo!
Przypominamy, że kolejne posiedzenie Zarządu Izby zaplanowane jest na dzień
22 sierpnia 2017 roku, godz.16.30 (wtorek)
Miejsce: siedziba Izby - Hotel "BROJAN".