UWAGA przedsiębiorcy!
Przypominamy wszystkim zainteresowanym przedsiębiorcom
o uchwałach Rady Miejskiej w Jaworznie
dotyczących zwolnień z podatku od nieruchomości przeznaczonych pod działalność gospodarczą.
Z zapisów trzech uchwał będą mogli skorzystać:
- przedsiębiorcy, którzy na terenie miasta zrealizowali inwestycję początkową,
- przedsiębiorcy, którzy w ramach inwestycji początkowej utworzyli miejsca Pracy,
- przedsiębiorcy, którzy w ramach prowadzonej działalności utworzą nowe miejsca pracy,
- mikro i mali przedsiębiorcy, którzy po raz pierwszy na terenie Jaworzna stali się podatnikami podatku od nieruchomości.

Jaworznicka Izba Gospodarcza proponuje zapoznanie się z publikacją zawartą
w zakładce „Z życia JIG
gdzie zamieszczona jest w pełnej wersji publikacja (ponad 78 stron) pod tytułem:

„INFORMATOR   DLA  PRZEDSIĘBIORCÓW MIASTA  JAWORZNA.
POMOC  PUBLICZNA  W  PODATKACH  LOKALNYCH ORAZ  INNE  RODZAJE POMOCY  DLA  PRZEDSIĘBIORCÓW”.

Należy kliknąć>„Z życia JIG” a następnie załącznik >„Informator KPL.pdf
W informatorze są obszerne wyjaśnienia oraz pełna treść trzech Uchwał Rady Miejskiej w Jaworznie,
które opublikowane zostały w
DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - Katowice, dnia 8 września 2016 roku.
Omówione są również możliwości uzyskania pomocy publicznej przez przedsiębiorcę
w spłacie zobowiązań podatkowych wobec Gminy i Państwa na podstawie Ustawy Ordynacja Podatkowa.
Także rozwiązania pomocowe dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają
osoby niepełnosprawne bądź sami prowadzą działalność gospodarczą i posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
**