Prezesi, Szefowie, Właściciele

Firm Członków

Jaworznickiej Izby Gospodarczej

 **

Szanowni Państwo!

Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich członków
Jaworznickiej Izby Gospodarczej do uczestnictwa w

V Pikniku Przedsiębiorców JIG,

który odbędzie się dnia 6 września 2017 roku (środa)
na Strzelnicy „HUBERTECH” w Jaworznie, ul.Energetyków 2a.

(dawna strzelnica Elektrowni „Jaworzno III” Wjazd od strony ulicy Martyniaków)

Część I  - zawody strzeleckie

Konkurencja - Pistolet sportowy, 10 + 3 strzały próbne, odległość 15 mb.

Ramowy plan zawodów:

- od 15.30 - rejestracja uczestników, wręczanie plakietek, wypełnianie metryczek;

- 16.00 - omówienie regulaminu zawodów, prezentacja broni, instruktaż BHP;

- ok. 16.10 - zawody strzeleckie.

Część II - Rekreacyjna

- ok.17.30 - oficjalne otwarcie Pikniku, prezentacja Uczestników, powitanie Gości,

- ok.17.35 - ogłoszenie wyników zawodów strzeleckich.

- od ok.17.45 - Imprezy towarzyszące.

Nagrody i wyróżnienia:

- za zajęcie I miejsca, puchar, dyplom, gadżet.

- za zajęcie II, III miejsca, statuetka, dyplom, gadżet

- za zajęcie IV, V, VI miejsca, dyplom, gadżet.

Prosimy Państwa, o zarezerwowanie terminu w kalendarzu zajęć
i niezawodne przybycie przedstawicieli - każdej z Firm Członków Izby, na tę integracyjną imprezę.

Szczególnie zapraszamy Panie - szefowe i właścicielki FIRM.

Zachęcamy Firmy Członkowskie - i podmioty zewnętrzne, do promowania swoich usług
i umieszczania w trakcie imprezy materiałów informacyjnych
oraz przekazywania uczestnikom Pikniku gadżetów i materiałów firmowych.

Biuro Zarządu przyjmuje także (do dnia 4 września 2017) ciekawe
i atrakcyjne przedmioty oraz gadżety na tradycyjnie organizowane imprezy towarzyszące.

Z poważaniem:

Prezes JIG:

(…)

mgr inż. Jerzy ZAMARLIK
**