Członkowie

Jaworznickiej Izby Gospodarczej
**

Informujemy zainteresowanych członków Izby, że
dnia 27 czerwca 2017 roku
(wtorek) 
odbędzie się o godz.9.00
posiedzenie
Rady Miejskiej w Jaworznie.

Porządek obrad
oraz materiały sesyjne zamieszczone są pod adresem:

http://bip.jaworzno.pl/Article/get/id,31043.html
**